ส่งข้อมูล แบ่งปันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นักศึกษาสามารถแบ่งปันการเรียนรู้ จากหลักวิชาที่เรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังหัวข้อต่อไปนี้ แบ่งปันการเรียนรู้เป็นประจำได้ทุกสัปดาห์ นักศึกษาวิชชารามร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การใช้หลักอริยสัจ 4 มาดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน   นักศึกษาวิชชาราม… Read More »ส่งข้อมูล แบ่งปันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รับสมัครนักศึกษาใหม่

สถาบันวิชชาราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถเข้าไปศึกษาตามได้โดยการกดลิงก์ด้านล่าง [สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ] กดเข้า เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 32

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 32 English for Communication วันเสาร์ ที่  23 ตุลาคม 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 32

FAQ : ตอบคำถามต่าง ๆ แนะนำนักศึกษาใหม่ ปี 64

แนะนำนักศึกษาใหม่ ตอบคำถามต่าง ๆ นักศึกษาใหม่ สามารถหาคำตอบของคำถามต่าง ๆ ที่ทีมงานได้รวบรวมมา (กดลิงก์ที่คำถาม จะเลื่อนไปยังคำตอบ) ถ้าหากมีคำถามที่สงสัยเพิ่มเติมนอกจากที่นำมาเสนอหรือยังไม่ตอบโจทย์สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง… Read More »FAQ : ตอบคำถามต่าง ๆ แนะนำนักศึกษาใหม่ ปี 64

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย วันจันทร์ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. บรรยากาศในห้องตอบปัญหาสายด่วนวันนี้ มีพี่น้องให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่าร้อยชีวิต… Read More »ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564)

641025 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564)

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรอริยปัญญาโท 7 ปี (2564)

สถาบันวิชชาราม เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับอริยปัญญาโท 7 ปี โดยจะเปิดให้ผู้สนใจสมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับอริยปัญญาตรี ในปี พ.ศ 2562-2563 ได้ลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นนักศึกษาอริยปัญญาโท ตั้งแต่วันที่… Read More »เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรอริยปัญญาโท 7 ปี (2564)

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 31

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 31 English for Communication วันเสาร์ ที่  16 ตุลาคม 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 31

อัพเดทรหัสนักศึกษา หลังรับสมัคร ป.ตรี 64 ช่วงที่ 1

หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปัญญาตรีช่วงที่ 1 จบ จึงมีการอัพเดทรหัสนักศึกษาชุดใหม่ ซึ่งจะเป็นการใช้รหัสชุดใหม่ทั้งหมด จากรหัส 10 ตัวอักษร เหลือเพียง 5… Read More »อัพเดทรหัสนักศึกษา หลังรับสมัคร ป.ตรี 64 ช่วงที่ 1

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอริยปัญญาตรี 7 ปี (ช่วงที่ 2/2564)

จากนโยบายของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน (อธิการบดี สถาบันวิชชาราม) ที่ให้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับอริยปัญญาตรี หลักสูตร 7 ปี ขึ้น… Read More »เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอริยปัญญาตรี 7 ปี (ช่วงที่ 2/2564)