รวมการบ้านวิชชาราม (25 มีนาคม 2564)

ในหน้านี้เป็นหน้ารวมลิงก์การบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาวิชชาราม ท่านสามารถกดเลือกหัวข้อต่าง ๆ  เพื่อไปยังการบ้านที่ต้องการส่งได้ !ประกาศ นักศึกษาที่ไม่ถนัด ไม่สะดวก ติดปัญหาในการส่งการบ้านผ่าน google… Read More »รวมการบ้านวิชชาราม (25 มีนาคม 2564)

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 30

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 30 วันจันทร์ ที่ 19 – วันอาทิตย์ ที่… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 30

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 18

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 18 วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:30… Read More »ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 18

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 20

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 20 English for Communication วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.10 น. เนื้อหาที่เรียน : present powerpoint… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 20

รายการ “วิชาสุขภาพองค์รวม” ครั้งที่ 9

รายการ “วิชาสุขภาพองค์รวม” ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00… Read More »รายการ “วิชาสุขภาพองค์รวม” ครั้งที่ 9

ข่าวการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 10

การเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 10 : เรื่อง ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน วันพฤหัสบดีที่ 22… Read More »ข่าวการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 10

คลายรักคลายทุกข์ ep.34 : การจีบบาปอย่างไร การจีบเบียดเบียนอย่างไร

คลายรักคลายทุกข์ตอนนี้มาคุยเกี่ยวกับการจีบ มาเรียนรู้การจีบว่าจะสร้างบาปและการเบียดเบียนอย่างไร โทษของการจีบที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง มาฟังกันในตอนนี้ รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ การจีบถ้ามองในมุมมองทั่วไป ก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดา ที่คนจะพยายามหาคู่… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.34 : การจีบบาปอย่างไร การจีบเบียดเบียนอย่างไร