ส่งข้อมูล แบ่งปันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นักศึกษาสามารถแบ่งปันการเรียนรู้ จากหลักวิชาที่เรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังหัวข้อต่อไปนี้ แบ่งปันการเรียนรู้เป็นประจำได้ทุกสัปดาห์ นักศึกษาวิชชารามร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การใช้หลักอริยสัจ 4 มาดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน   นักศึกษาวิชชาราม… Read More »ส่งข้อมูล แบ่งปันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รับสมัครนักศึกษาใหม่

!!UPDATE 22 ม.ค. 2565 สถาบันวิชชาราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถเข้าไปศึกษาตามได้โดยการกดลิงก์ด้านล่าง กดเข้า… Read More »รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัคร น.ศ.วิชชาราม อริยปัญญาโท ปี พ.ศ. 2565

สถาบันวิชชาราม เปิดรับสมัครนักศึกษาต่อในระดับอริยปัญญาโท (เปิดรับเฉพาะนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับอริยปัญญาตรีมาแล้ว)   [เข้าสู่หน้ารับสมัครอริยปัญญาโท]

รับสมัคร น.ศ.วิชชาราม อริยปัญญาตรี ปี พ.ศ. 2565

“กดเพื่อเข้าหน้ารับสมัคร“ ดูข้อมูลผู้สมัครอื่น ๆ สมัครปี 64 ช่วงที่ 1 สมัครปี 64 ช่วงที่… Read More »รับสมัคร น.ศ.วิชชาราม อริยปัญญาตรี ปี พ.ศ. 2565

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 12 ม.ค. 65

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 12 ม.ค. 65

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 5 ม.ค. 65

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 5 ม.ค. 65

แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (ุมกราคม 65)

แบ่งปันการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมจากการเรียนรู้การใช้หลักอริยสัจ 4  ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2565 !?ปิดรับบทความในวันศุกร์ที่ 31… Read More »แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (ุมกราคม 65)

กระดานแบ่งปัน (มกราคม ๒๕๖๕)

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2565 นักศึกษาวิชชารามทุกชั้นปี… Read More »กระดานแบ่งปัน (มกราคม ๒๕๖๕)

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 29 ธ.ค. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ #ฉบับพิเศษ ส่งการบ้านกาย-ใจ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 29 ธ.ค. 64

“สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” -17 ธ.ค. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม… Read More »“สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” -17 ธ.ค. 64

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 22 ธ.ค. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 22 ธ.ค. 64

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (52/2564)

641231 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (52/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (52/2564)