โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิจ : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิจ : โยธกา  รือเซ็นแบร์ก (แจ้งศีล)

ประทับใจหัวข้อนี้ “โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิจ” มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับความพร่อง ทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ถ้ามนุษย์เรายอมรับความพร่องของตัวเองและคนอื่นได้ก็จะอยู่กับโลกอย่างมีความสุข” อาจารย์หมอเขียว ดร. ใจกล้าจน


ข้าพเจ้าได้ยินคำพูดนี้เมื่อ 3 ปีเมื่อก่อนพี่น้องหมู่มิตรดีพูดบ่อย แต่ก็ไม่เข้าใจ อาจารย์หมอเขียวเทศน์ก็ฟังแล้วยังไม่เข้าใจ พอมาอ่านหนังสือโสดดีหรือมีคู่ มาถึงหมายถึงคำพูดนี้ว่าอย่างไร และได้ฟังท่านอาจารย์หมอเขียวพูดอีก ” มาแต่งความดี ดีกว่าไปแต่งสิ่งที่พร่อง “มาถึงบางอ้อ เพราะตัวเราเองมีความพร่องหลายอย่างอยู่ เราอยากมีจมูกคิดว่าสักวันจะต้องมี เสริมโด่งจะสุขใจไม่ชอบไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองรอนานหลายปีและวันหนึ่งอาจทำในสิ่งที่คิดว่าพร่องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปยอมเจ็บตัวเพื่อเติมความพร่อง แต่มีความทุกกข์มากกว่า ตอนมีจมูกธรรมชาติ หลายเท่า เป็นบทเรียนที่ดีมาก “เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม” ตอนนี้สบายดี เพราะได้ไปเอาจูกออกแล้วไม่ต้องคอยระวัง  ฟังคำสอนอาจารย์หมอเขียว “เอาเวลามาแต่งความดีทำความดี สานพลังกับหมู่มิตรดีเป็นประโยชน์มากกว่าข้าพเจ้าพิจารณาตาม ลด ละ เลิก สิ่งที่เกินความจำเป็น   สวยจากข้างในด้วยการชำระล้างกิเลสในใจดีกว่า

ฝากข้อคิด สิ่งที่พร่องมีประโยชน์มากว่า ทุกข์น้อยกว่าควรภาคภูมิใจ ที่ได้เกิดมาอาการ 32 จะอยู่กับความพร่อง เท่ากับ ยอมรับความเป็นจริง บุญและกรรมที่เราทำมา  ยินดี พอใจ คือความสุขที่แท้จริงค่ธ กราบสาธุธรรมค่ะ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *