กระบวนการทำงานห้องสาระธรรม (2563)

กระบวนการทำงานห้องสาระธรรม

ในการทำงานของนักเรียนห้องสาระธรรมนั้น จะไม่ได้มีเพียงแค่คนทำภาพประกอบอีกต่อไป เมื่อการเรียนการสอนปรับให้เป็นการเรียนแบบกลุ่ม ดังนั้น รูปแบบของการเรียนรู้คือให้นักเรียนจับกลุ่มกันตามอัธยาศัย แล้วร่วมกันสร้างผลงานขึ้นมา โดยจะแบ่งตำแหน่งต่าง ๆ เป็นภาพกว้าง ๆ 5 ตำแหน่ง แต่หนึ่งคนก็สามารถทำหลายตำแหน่งได้เช่นกัน

1.ผู้เก็บข้อมูล : ค้นหาสาระธรรม ด้วยการฟัง , จด, บันทึกข้อมูลสาระธรรมและอ้างอิง

2.ผู้คัดกรองข้อมูล : คัดประเด็นสาระธรรมมาเสนอ เกลา ปรับแต่ง ตรวจสอบข้อความในเบื้องต้น

3.ผู้ทำภาพประกอบ : สร้างภาพประกอบสาระธรรมนั้น ๆ ด้วยทักษะด้านศิลปะ

4.ผู้ตรวจทานข้อมูล : ตรวจสอบความถูกต้องในด้านภาษา ความเหมาะสมและความอ่อนไหวของผลงาน

5.ผู้เผยแพร่ : เผยแพร่ข้อมูลทาง facebook คำคมเพชรจากใจเพชร และ www.morkeaw.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *