อะไรพาเราไปมีคู่ : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

อะไรพาเราไปมีคู่ : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

คนมักจะหลงเข้าใจว่า การที่เราไปสนใจ ไปใส่ใจ ไปมีอาการ รักใคร่ชอบพอนั้น เกิดจากชะตาชีวิตบ้าง พรหมลิขิตบ้าง มองเป็นเรื่องสวยงาม น่าได้น่ามี แต่ที่แท้จริงแล้ว มีแต่เรื่องกิเลส เน่าเหม็น


อะไรพาเราไปมีคู่

สิ่งที่หลอกลวงเราได้ร้ายที่สุด คือ กิเลสหลอกเราว่า ไม่มีกิเลส เหมือนไม่มีกิเลส เหมือนไม่ใช่กิเลส เราก็หลงใช้ชีวิตไปกับมันโดยที่คิดว่ามันดี ไป ๆ มา ๆ ไปหาคนอื่นมาหลงร่วมกันแล้วคิดว่ามันดีไปตามความหลงเช่นนั้น

หนังสือ เป็นโสดดี หรือมีคู่ เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเพื่อมาชี้ทางให้เห็นว่า ทางไหนกิเลส ทางไหนธรรมะ มีการแจกแจงอาการของกิเลสได้อย่างชัดเจน ชัดจริง ลงลึกถึงใจ ทั้งในมุมของกาม และในมุมของอัตตา เรียกว่าถ้ายังมีกิเลสเรื่องความรักหรือเรื่องอยากมีคู่อยู่ ก็วนเวียนอยู่ในสองเรื่องนี้นั่นเอง

อาจารย์หมอเขียว นำความรู้จากพระไตรปิฎก มาปรับภาษาให้อ่านได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาวิธีปฏิบัติไปสู่ทางพ้นทุกข์ให้ยิ่ง ๆ ขึ้น เพราะฐานที่จะออกจากคนคู่นั้น ยากยิ่งกว่าฐานศีล ๕ นั่นหมายถึง ความรู้เหล่านี้จึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่จะขยับ เลื่อนฐาน ให้พ้นจากความพัวพัน ยุ่งเหยิง ครัวครอบ และหาความเป็นอิสระเสรีภาพที่แท้จริงและยั่งยืนให้กับชีวิต


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *