สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา : นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์

สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา บททบทวนธรรม บทนี้ทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นสามารถปล่อยวางกับเหตุการณ์ร้าย ๆ ที่เข้ามาในชีวิตของตัวเองทำให้มองโลกในแง่ดียิ่งขึ้น


สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา 

หนังสือบททบทวนธรรม  แต่งโดยอาจารย์หมอเขียว (ดร. ใจเพชร กล้าจน) เป็นหนังสือเล่มเล็ก สะดวกสำหรับพกติดตัวไปได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเป็นผู้ช่วยด่านแรกหากท่านมีทุกข์เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจ ถ้าหากท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอาจจะอยากแบ่งปันหนังสือเล่มนี้แด่คนที่ท่านรักและห่วงใยก็ได้

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคัมภีร์ชีวิตของตัวเอง ครั้งแรกที่ตัวเองได้อ่านหนังสือบททบทวนธรรม รู้สึกเลยว่าเราสบายแล้ว เรามีทางออกให้กับความทุกข์แล้ว เพราะถ้าเมื่อไรที่ความทุกข์เข้ามา ก็จะใช้คัมภีร์เล่นนี้ในการแก้ปัญหาทุกปัญหาทันที ซึ่งก็ได้ผลทุกครั้ง

บททบทวนธรรมที่ตัวเองนำมาแบ่งปันในวันนี้ เป็นบทหนึ่งในหลายบทที่ช่วยดึงจิตวิญญาณของตัวเองกลับคืนมา เพราะเหตุการณ์ที่ตัวเองได้รับ มันก็คือสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้ เปรียบเสมือนกับการที่เราฝากเงินเราก็ได้ดอกเบี้ย หรือใส่บาตรตอนเช้าเราก็จะอิ่มใจสบายใจทั้งวันเพราะได้ทำกุศลให้กับตัวเอง

หากตัวเองไม่ได้อ่านหนังสือบททบทวนธรรมเล่มนี้ จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองท้ังหมดที่ผ่านเข้ามาในชีวิต มันก็คือสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้นั้นเอง เขาตามมาให้ผลเราทีหลัง เมื่อได้รับวิบากกรรมนั้นแล้วก็จะหมดไป หลังจากนั้นตัวเองก็จะโชคดีขึ้น ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงเพราะตัวเองได้พิสูจน์มาแล้ว สาธุ


บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published.