สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 40

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 40

ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564

ช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 นักศึกษาและพี่น้องจิตอาสาเรา มีกิจกรรมหลากหลายทั้งสัปดาห์ เรามาดูกันว่ามีห้องเรียนอะไรบ้างที่น่าสนใจ


กิจกรรมของห้องเรียนวิชชาราม มีดังนี้

1. กิจกรรมแบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4

กิจกรรมนี้ ในรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน สัปดาห์นี้มีผู้แบ่งปันสภาวธรรม 38 ท่าน 44 เรื่อง [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

 

2.กิจกรรมการประเมินผล ผู้เข้ารับการอบรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32 รุ่น “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”

จากการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม ทำให้เห็นได้ว่าแต่ละท่านได้นำความรู้ไปปฏิบัติ แล้วเกิดผลคือสามารถลดทุกข์ได้จริง จิตใจมีความผาสุกมากขึ้น จากการลดกิเลส สิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่อตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น สามารถพึ่งตน (บุญคือ ลดกิเลส) และช่วยเหลือผู้อื่น (กุศลคือ การได้สานพลังกับหมู่มิตรดี) เกิดเป็นพลังเหนี่ยวนำที่ดีให้คนมาปฏิบัติเพิ่มขึ้น เป็นผลให้มีการจัดค่ายพระไตรปิฏกในครั้งต่อ ๆ ไปอีก [อ่านเพิ่มเติม]

3.“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” 

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ประจำวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 20.00 น. วันนี้มีพี่น้องทั้งจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก และชาวค่ายเข้าร่วมรายการทั้งหมด 169 ท่าน ที่ได้เข้ามาร่วมสนทนาและให้ความกระจ่างในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ให้กับพี่น้องชาวค่าย และส่งพลังยินดี แกร่วกล้า เข้มแข็ง และเมตตามอบปัญญาให้แก่ทุกท่าน [อ่านเพิ่มเติม]

 

4.กิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ สถาบันวิชชารามปี 2564

หลังจากที่อาจารย์หมอเขียว ดร.ใขเพชร กล้าจน วิชชาธิการบดีสถาบันวิชชราม (อธิการบดี) มีนโยบายให้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับอริยะปัญญาตรี สาขาจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม หลักสูตร 7 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องผู้สนใจ ได้ฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นให้พ้นทุกข์ไปตามลำดับ โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา [อ่านเพิ่มเติม]

 

5.กิจกรรมนัดสอบสัมภาษณ์รอบ 5, 6 (หลักสูตร 7 ปี รุ่นปี 64)

วันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ หลักสูตร 7 ปี รอบต่อไป มี 2 วัน ดังนี้
– วันเสาร์ที่ 2 ต.ค. 64 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.
– วันอาทิตย์ที่ 3 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

 

 

 

 

 

 

6.ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 29

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 40 ท่าน หัวข้อที่พูดกันในวันนี้ คือ อาชีพการงาน โดยให้แนะนำตัวนิดหนึ่งว่าทำงานอะไรและพยายามใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพการงานของเรา ซึ่งจะพูดถึงอาชีพในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้ มีแขกรับเชิญคือคุณ Ed  มาช่วยฝึกในการสนทนาในวันนี้ ซึ่งนักศึกษาได้ตั้งใจฝึกสนทนาอย่างเบิกบาน [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *