สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 34

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 34

ระหว่างวันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2564

จากสถานการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ทำให้เหล่านักศึกษาและพี่น้องจิตอาสาได้มาพบปะกัน พูดคุยผ่านการประชุมซูมแทบทุกวัน แล้วแต่พี่น้องจะจัดสรรเวลา ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์, พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก พร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจการประชุม ช่วงเดือนสิงหาคม 2564 นักศึกษาและพี่น้องจิตอาสาเรา มีกิจกรรมหลากหลายทั้งสัปดาห์ เรามาดูกันว่ามีห้องเรียนอะไรบ้างที่น่าสนใจ 


กิจกรรมของห้องเรียนวิชชาราม มีดังนี้

1.ห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 33

วันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ทั้งหมด 48 ท่าน บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาเสนอการบ้านด้วยกัน 4 ท่าน [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

 

2. ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 16

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษา เข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 50 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ ในช่วงแรก คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าชั้นเรียน วันนี้เป็นครั้งที่ 22 มาเรียนรู้การปฏิบัติเกี่ยวกับอาหาร อาหารเป็นหนึ่งในโลก อาหารเป็นยา เรากินอะไรเราก็เป็นสิ่งนั้นด้วย มาเรียนรู้การทำสมดุลร้อนเย็นด้วยวิชาโภชนปฏิบัติ เป็นการนำเสนอการบำเพ็ญของคุณแหม่ม กมลชนก ทุมวงษ์ (ใจเพียงพอ) เรื่อง วิธีสกัดสุมนไพรพลังศีลด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า [อ่านเพิ่มเติม]

 

3.กิจกรรมนักศึกษาชวนทำการบ้านวิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 20

บรรยากาศห้องเรียน นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาสนใจร่วมทำการบ้านทั้งหมด 18 ท่าน และมีนักศึกษาสนใจนำการบ้านของตัวท่านเองมาบำเพ็ญ [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

4.กิจกรรมรายการ คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.39 

คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.39 : ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ มาเรียนรู้ความทุกข์ ที่เกิดขึ้นจากความรักในยุคโควิด ด้วยบททบทวนธรรม ที่ว่า “ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้”  ในตอนนี้เราก็จะคุยกันเรื่องการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

 

5.ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 23

ห้องเรียนวันนี้จะได้ทบทวนจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว Technique 1 เทคนิคที่ 1 Association System การเชื่อมข้อมูลเก่าเข้ากับข้อมูลใหม่ ข้อมูลเก่าคือ ความรู้เดิมของเรา เราจะรู้ดีมาก จนไม่ต้องไปทบทวน เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคิดเลข เราจะรู้ทันที ไม่ต้องไปคิด เราต้องมาเรียนการเชื่อมข้อมูลเก่าเข้ากับข้อมูลใหม่ สมองเราเป็นอะไรที่น่าทึ่งกว่าที่เราคิด เป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำกัดความจำ [อ่านเพิ่มเติม]

 

6.รายการ “ค่ายแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ New Normal” ครั้งที่ 22

เริ่มต้นรายการด้วยยาเม็ดที่ 6 มาร์ชชิ่ง และการสาธิตการกดจุดลมปราณ โยคะ ต่อด้วยการอ่านบททบทวนธรรมยาเม็ดที่ 8 เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว ข้อ 26-31 ร่วมกัน  จากนั้นเป็นเปิดบรรยายการสาธิต “น้ำสมุนไพรสกัด พลังศีล” เพื่อพึ่งตนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

7. สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 34

วันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ทั้งหมด 41 ท่าน บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาเสนอการบ้านด้วยกัน 5 ท่าน [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

 

8. ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 21

นักศึกษาที่เข้าร่วมชั้นเรียนในวันนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย และมีพลังพร้อมบำเพ็ญทั้งกายใจ พร้อมรับงานใหม่ ๆ ที่พี่น้องจิตอาสา หรือผู้ชมทางบ้านจะส่งเข้ามาให้ดำเนินการตัดต่อเพื่อใช้งานเกี่ยวกับแพทย์วิถีธรรมต่อไป [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 34”

  1. บัณฑิตา โฟกท์ มุกแสงธรรม

    อนุโมทนาสาธุค่ะทำให้ได้ติดตามไม่ตกข่าว น้อมจิตบำเพ็ญตามครูบาอาจารย์และพี่น้องหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะ