สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 22

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 22

ระหว่างวันที่ 24 -30 พฤษภาคม 2564

ช่วงสัปดาห์นี้ มีข่าวสารสถาบันวิชชารามอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะทำให้พี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมบางส่วน ไม่สามารถเดินทางไปร่วมบำเพ็ญกับอาจารย์หมอเขียวได้ แต่ด้วยความโชคดีที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้ากับยุคนี้ ทำให้พี่น้องได้พบปะกันผ่านการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทบทุกวัน ในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 มีกิจกรรมข่าวสารห้องเรียนวิชชารามดังนี้


กิจกรรมของห้องเรียนวิชชาราม มีดังนี้

1. สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 21

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:00 – 14:00 น.
ห้องเรียนวิชา อริยสัจ 4 จัดขึ้นทุก ๆ วันอาทิตย์ ครั้งเป็นสัปดาห์ที่ 21 มีพี่น้องเข้ามาร่วมกิจกรรมทาง Zoom รวมทั้งหมด 55 แอคเค้าท์ ประกอบไปด้วย อาจารย์หมอเขียว และพี่น้องจากพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านทั้งในและต่างประเทศ เช่น นักศึกษาจากประเทศเยอรมนี มาเลเซีย ฮ่องกง และ สปป.ลาว เป็นต้น (อ่านเพิ่มเติม)

 

2. ห้องเรียน วิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 4

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 20:00 น – 21:00 น.
บรรยากาศในห้องเรียนวิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่4 มีนักศึกษาและคุรุที่เสร็จจากห้องประชุมการจัดทำวารสารวิชาการ มาร่วมชั้นเรียนประมาณ 50 ท่าน ในช่วงแรก ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์ ได้นำเสนอหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้คือ เรื่องภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลของร่างกายมี 5 กลุ่มอาการและช่วงสุดท้าย ได้มีการนำเสนอคลิปวิดีโองานกลุ่ม ครัวหมอเขียว (อ่านเพิ่มเติม)

3. ห้องเรียน Content Admin2 (CTA 102) ครั้งที่ 9

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. – 20.00น. ห้องเรียนแอดมินฝึกหัดวันนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 14 ท่าน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ถือว่ามาเกินครึ่งทางของการเรียนรู้เป็นแอดมินฝึกหัดของเว็บไซต์สถาบันวิชชาราม ซึ่งการเรียนวิชา CTA 102 มีด้วยกัน 15 ครั้ง วัตถุประสงค์ของวิชานี้ คือการฝึกศิลปะในการถ่ายทอด การขัดเกลาการถ่ายทอดให้ได้ทั้งแบบสั้นกระชับและแบบยาว เป็นการสื่อสารด้วยข้อความ (อ่านเพิ่มเติม)

 

4. ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 10 : วิชา อริยสัจ4 และวิชาภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น. บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ก็เป็นอีกวันที่พี่น้องนักศึกษามารวมพลังกัน ทำการบ้านวิชาอริยสัจ 4 และวิชาภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้ ในครั้งนี้ผู้บำเพ็ญฝึกเป็นผู้ดำเนินรายการคือ คุณใจพอแล้ว วิชาอริยสัจ 4 การบ้านวิชาแรกมีนักศึกษาเสนอการบ้าน คือ คุณพิมพ์พศินา สิทธิประเสริฐ, คุณจริยา จันภักดี, คุณประคอง เก็บนาคและคุณปิ่น คำเพียงเพชร (อ่านเพิ่มเติม)

 

5. รายการ “รวมพลัง ภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 15

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 – 21.44 น.ครั้งนี้มีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคกลาง เข้าร่วมรายการทั้งหมด 26 ท่าน ดำเนินรายการ โดย คุณจาริณี กวีวิวิธชัย (เอ๋) ซึ่งครั้งนี้ มีผู้ร่วมแบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณอุไร ขวัญเมือง (อุไร) และคุณศิริพร คำวงษ์ศรี (หมู) บรรยากาศผ่อนคลายยืดหยุ่น พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยน ไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นไปตามธรรม แบ่งปันและช่วยกันวิเคราะห์กิเลส (อ่านเพิ่มเติม)

6. ห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 12 (English for Communication)

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.27 น.
ครั้งนี้เป็นวันแรกที่เริ่มเรียน Grammar หลังเรียนจบ คุรุเอ๋ได้ให้นักศึกษาลองทำแบบฝึกหัด ทั้งในส่วนของการใช้คำนำหน้านาม และการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ คุรุเอ๋แจ้งว่าสัปดาห์หน้า จะไม่มีการสอน แต่จะให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำการบ้าน หัวข้อทำ คือ “ไวยากรณ์” โดยให้เลือกหัวข้อ และส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มมาพรีเซ็นต์  (อ่านเพิ่มเติม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *