สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 20

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 20 

วันจันทร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม

ในยุคการสื่อสารออนไลน์แบบนี้ เพื่อให้เข้ากับตามสถานการณ์และยุคสมัย สถาบันการศึกษาต่าง  ๆ ก็ต้องปรับตัวให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย และสถาบันวิชชารามเองก็เปิดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเช่นกัน ยิ่งสถานการณ์โควิดระบาดแบบนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกสาขาอาชีพ รวมถึงสถาบันการศึกษาหลาย ๆ แห่งต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าเลยทีเดียว เนื่องจากต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  แต่กลับเป็นยุคเฟื่องฟูของสถาบันวิชชารามเลยก็ว่าได้ เพราะเนื่องจากการศึกษาของสถาบันวิชชารามเป็นการเรียนการสอนออนไลน์แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากคุรุก็สอนฟรีนักศึกษาก็เรียนฟรีจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการต้องแบกรับค่าใช้จ่ายใด ๆ นั่นเอง

จะเป็นยุคเฟื่องฟูของการศึกษาสถาบันวิชชารามจริงหรือไม่ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสถาบันวิชชารามมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจถึง 9 กิจกรรมด้วยกันเลย บรรยากาศแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไร สนุกสนานเบิกบานใจกันแค่ไหน ตามไปดูกันเลยค่ะ


กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนวิชชารามที่น่าสนใจมีดังนี้

1. ข่าวกิจกรรมห้องเรียน วิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 20:00 – 21:00 น.
โดยมีคุรุ ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน และคุรุ ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์ เป็นคุรุประจำวิชา

ดร.ผุสดี ได้นำเรียนพี่น้องนักศึกษาเรื่องความสำคัญและความหมายของโภชนปฏิบัติ หมายถึงการรู้หลักการปฏิบัติตามระเบียบแผนเกี่ยวกับอาหาร โภชนปฏิบัติมีหลักปฏิบัติหลายแนวทาง การเรียนครั้งนี้ได้เรียนรู้การทำสมดุลร้อนเย็นตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ศิลปะการประกอบอาหารและกินอาหารให้ได้สมดุลร้อนเย็น โดยมีตัวชี้วัด คือ มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย เบาท้อง สบาย เบากาย มีกำลัง อิ่มนาน [อ่านเพิ่มเติม]

 

2. ข่าว กิจกรรมห้องเรียน วิชา Content Admin 2 ครั้งที่ 7

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. โดยมีคุรุดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ เป็นผู้สอนหลักในวิชานี้ วันนี้คุรุดิณห์ ได้แบ่งปันเรื่องการฝึกเป็นนักข่าว ว่าการที่จะเป็นนักข่าวที่ดีควรมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 1. การจับประเด็น 2. รู้ว่าอะไรสำคัญ 3. ควรรู้อะไร ข้อความที่นำมาลงไม่ควรจะสั้นหรือยาวจนเกินไป ควรให้กระชับอ่านแล้วเข้าใจง่าย บอกแหล่งที่มาของข่าวให้ชัดเจนว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เพราะเหตุใด ส่วนเรื่องเนื้อหาจะลงรายละเอียดไปด้วยก็ได้ ส่วนของรูปภาพที่จะมาประกอบกับข่าว ควรจะมีไม่เกิน 1 ภาพ หากมีมากกว่า 1 ภาพก็ควรจะทำให้ได้เพียง 1 ภาพเท่านั้น และให้มีขนาดของภาพที่  [อ่านเพิ่มเติม]

3. ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 8 : ห้องเรียนวิชชาราม

วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ข่าว ห้องเรียนนักศึกษาชวนทำการบ้าน จะเป็นกิจกรรมที่นักศึกที่สนใจนัดรวมตัวกันเพื่อฝึกเล่าและเขียนการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 และฝึกพูดออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษา ในวิชา ภาอังกฤษ โดยในช่วงการบ้าน วิชาอริยสัจ 4 มีพี่น้องนักศึกษาได้นำการบ้านของตัวเองมานำเสนอและเปิดโอกาสให้พี่น้องร่วมกันสังเคราะห์ รวม 5 ท่าน และในช่วงการบ้านวิชาภาษาอังกฤษ คุรุแพรลายไม้ กล้าจน คุรุประจำวิชาภาษาอังกฤษ ได้ให้กำลังใจนักศึกษา ว่าให้เรียนด้วยความสุข ทำให้ดีเท่าที่ทำได้ [อ่านเพิ่มเติม]

4. รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.13 – 21.00 น. กิจกรรม “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” เป็นการรวมตัวกันของพี่น้องนักศึกษาวิชชารามภาคกลาง เพื่อร่วมกันเรียนรู้และฝึกฝนวิชา อริยสัจ 4 ให้เกิดความแม่นยำยิ่ง ๆ ขึ้น โดยครั้งนี้ มีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวความทุกข์ใจของตัวเองผ่านการบ้านอริยสัจ 4 ให้พี่น้องร่วมสังเคราะห์ ร่วมแสดงความคิดเห็น 3 ท่านด้วยกัน มาติดตามดูกัน ว่าแต่ละท่านจะมีความแม่นยำ หรือสามารถล้างทุกข์ใจของตัวเองด้วยหลักอริยสัจ 4 ได้หรือไม่อย่างไร [อ่านเพิ่มเติม]

5. เฉลยข้อสอบและสรุปคะแนน สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โดยคุรุประจำวิชานี้ คือ อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วิชชาธิการบดีสถาบันวิชชาราม
ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (คุรุโอ๋ พุทธพรฟ้า) รองวิชชาธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หลังจากที่นักศึกษาได้สอบ วิชา อริยสัจ 4 ครั้งแรกผ่านไป เวลาที่นักศึกษารอคอยก็มาถึง นั่นก็คือ การฟังเฉลยข้อสอบจากทีมคุรุประจำวิชานั่นเอง ซึ่งโดยภาพรวม บรรยากาศในวันนี้มีนักศึกษาวิชชารามมาเข้าร่วมรับฟังเฉลยกันอย่างตั้งใจและอบอุ่น เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน มีการซักถาม ข้อสงสัยที่บางข้อท่านได้ตอบพลาดไป  มีการรับฟังกันและกัน ต่างน้อมรับ และนำข้อคิดเห็นมาน้อมนำไปปรับที่ตนในโอกาสต่อไป [อ่านเพิ่มเติม]

6. เสวนาแลกเปลี่ยนสภาวธรรม สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18:30 – 20:00 น. โดยประมาณ
โดยคุรุประจำวิชานี้ คือ อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วิชชาธิการบดีสถาบันวิชชาราม
ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (คุรุโอ๋ พุทธพรฟ้า) รองวิชชาธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ทีมคุรุได้จัดให้มีเวทีเสวนาสภาวธรรมขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนและบอกเล่าความรู้สึกจากการสอบ วิชา อริยสัจ 4 ซึ่งเป็นการสอบครั้งแรกของวิชานี้ ว่าแต่ละท่านมีสภาวะสุขทุกข์อย่างไร พอใจหรือไม่พอใจในผลสอบ ติดใจหรือข้องใจผลสอบในข้อใดหรือไม่อย่างไร ก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการเปิดเผยบอกเล่าสภาวธรรมให้พี่น้องได้รับฟังกัน  [อ่านเพิ่มเติม]

7. กิจกรรมห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

โดยมีคุรุเอ๋ เบญจวรรณ ภูมิแสน จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม อาจารย์พิเศษจาก สถาบันไพบูลย์ภาษา ประเทศ สหรัฐอเมริกา บำเพ็ญในวิชานี้

คลาสเรียนวันนี้ คุรุเบญจวรรณ ให้นักศึกษาได้ฝึกออกเสียงคำที่ออกเสียงยาก Tongue Twisters โดยคุรุเบญจวรรณ จะเป็นผู้เลือกประโยคให้นักศึกษาฝึกออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษา หากนักศึกษาท่านไหนออกเสียงไม่ถูก คุรุเอ๋ท่านก็จะแนะนำการออกเสียงที่ถูกต้องโดยพูดให้ฟังเป็นตัวอย่างอีกทีหรือหลายที จนกว่านักศึกษาจะสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง ซึ่งบรรยากาศในชั้นเรียนก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน (ไม่มีการรายงานข่าว)

8. รายงาน ห้องเรียน อริยสัจ 4 ครั้งที่20 | ห้องเรียนวิชชาราม

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 12:00 – 14:00 น.
โดยคุรุประจำวิชานี้ คือ อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วิชชาธิการบดีสถาบันวิชชาราม
ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (คุรุโอ๋ พุทธพรฟ้า) รองวิชชาธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ห้องเรียนออนไลน์วิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 เป็น กิจกรรมตรวจการบ้านนักศึกษา เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนวิชาอริยสัจ 4 ของตัวเองให้เกิดความแม่นยำ ยิ่ง ๆ ขึ้น และเป็นการแบ่งปันให้พี่น้องในห้องเรียนได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยวันนี้มีนักศึกษาสนใจนำเสนอเรื่องราวความทุกข์ใจผ่านการบ้าน อริยัจ 4 ของท่านให้คุรุตรวจและเปิดโอกาศให้พี่น้องนักศึกร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งหมด 4 ท่าน มาติดตามกันแต่ละท่านจะมีความแม่นยำและสามารถล้างทุกข์ใจในครั้งนี้ของตัวเองด้วยการใช้หลักอริยสัจ 4 ได้หรือไม่อย่างไร [อ่านเพิ่มเติม]

9. รายงาน กิจกรรมห้องเรียน วิชา ตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 10 

วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.30 -20.00 น.
โดยมี คุรุ ชุน จางคลาย เป็นผู้สอนหลักในวิชานี้

วันนี้ท่านคุรุชุนได้แนะนำการทำครัวหมอเขียวแบบง่าย ๆ มีการทบทวนเทคนิคที่ได้สอนไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาและแนะนำเทคนิคใหม่เพิ่มเติม เช่น การเพิ่มเอฟเฟคท์ ภาพเบลอ การก๊อบปี้มิวสิคให้ยาวไปจนจบคลิป การตัดต่อคลิปรายการครัวหมอเขียว การถ่ายทำอย่างง่าย ฯ [อ่านเพิ่มเติม]

สรุป สถาบันวิชชาราม ทำให้พวกเราเห็นว่า ของดีและฟรีมีอยู่จริงในโลกนี้ สถาบันการศึกษาที่การเรียนการสอนฟรี ผู้สอนก็สอนด้วยความยินดีเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนใด ๆ ผู้เรียนก็เรียนอย่างมีความสุข สนุกสนานเบิกบานใจ ที่เรียนไปสอนไป ต่างก็พบกับความผาสุกไปยิ่ง ๆ ขึ้น การศึกษาในอุดมคติแบบนี้มีจริง อนุโมทนาคุรุและนักศึกษาทุกท่าน สาธุ 

เจริญธรรมสำนึกดี 
ทีมแอดมิน ทุ่งนา รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *