ตามรอยพ่อหลวง ตอน น้ําคือหัวใจสำคัญ ทำฝายชะลอน้ำที่เล็กที่สุดในโลก : จรัญ บุญมี

ตามรอยพ่อหลวง ตอน น้ําคือหัวใจสำคัญ ทำฝายชะลอน้ำที่เล็กที่สุดในโลก : จรัญ บุญมี

พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ อากาศหนาว น้ำปุ๋ยดี แต่พื้นที่ลำบาก


จะไปลงหลักปักแหล่งที่ไหนให้มีน้ำ ทำได้ทุกเรื่อง(อาจารย์หมอเขียว 6 พฤศจิกายน 2556 3 ) ได้เรียนรู้ตามพระโพธิสัตว์ พ่อหลวง พ่อครูอาจารย์หมอเขียว ได้เห็นคุณค่าในความรู้สำคัญเพื่อมนุษยชาติ ก็ตั้งใจว่าจะบำเพ็ญเรียนรู้ แล้วจะ มาเผยแพร่แบ่งปัน ก็เชิญติดตาม ตอนนี้ได้การบ้านวิชาราม กสิกรรมไร้สารพิษนะครับ ที่ภาคภูมิใจคือได้เรียนกับพระโพธิสัตว์อย่างใกล้ชิด วันนี้เสนอเรื่องฝายที่เล็กที่สุดในโลก ได้เรียนตรงจาก ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ที่ภูผาฟ้าน้ำ จังหวัดเชียงใหม่

การบริหารจัดการน้ำ ขั้นบันได เพื่อใช้เลี้ยงต้นพืชที่เราปลูก โดยไม่ต้องซื้อวัสดุใดๆ แค่มีอุปกรณ์คือถุงพลาสติก ก้อนหิน ต้นไม้ใบไม้ในพื้นที่ เราทำฝายกั้นลำห้วยให้เข้าแปลงเพื่อมาเลี้ยงในแปลง จะทำฝายชนิดเล็กในช่องน้ำเพื่อทำระดับให้เราเลี้ยงต้นพืชและมีวิธีที่จะไม่ให้ช่องน้ำของเราพังเสียหายพืชก็จะไม่ได้ผล

วิธีทำฝายตัวเล็กมีอุปกรณ์ คือ ถุงพลาสติก กระสอบหรือไวนิล นำมาตัดขนาดกว้างกว่าช่องน้ำ 2 เท่า ใช้ดินปิดช่องน้ำในระดับที่ต้องการเป็นรูปตัววีหรือตัวยูเอาพลาสติกมาวางทับดินกดขอบพลาสติก ด้านที่น้ำจะมาลงในดิน 3-4 cm เอาดินเหนียวทับ ทับด้านน้ำลงอีกเล็กน้อย น้ำมาก็จะหล่อเลี้ยงแปลงผัก เกินต้องการเขาก็จะไหลผ่านไปโดยช่องน้ำของเราจะคงทนไม่พัง น้ำก็จะไหลไปเลี้ยงแปลงด้านล่างต่อไป

สภาวธรรม

ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีมีคุณค่าแค่ไหนจะมีประโยชน์ได้ต่อเมื่อมีความพอดีเท่านั้น เหมือนน้ำที่เราทำฝายชะลอ ฝายชลอน้ำก็เป็นดั่งปัญญาของเราที่ใช้ประโยชน์น้ำได้อย่าง พอดี สร้างอาหารที่ปลอดภัยให้กับตัวเอง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับมวลมนุษย์ในการสร้างอาหารต่อไป ::ติดตามเรื่องต่อไปผันน้ำสู่แปลงที่สูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *