วิธีพิมพ์การบ้านด้วยเสียง (voice typing)

การส่งการบ้านด้วยโทรศัพท์มือถือนั้นอาจจะไม่สะดวกนักสำหรับนักศึกษาที่พิมพ์ไม่เก่ง การพิมพ์ด้วยเสียงจึงเป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกตรงนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *