วารสารวิชาการ วิชชาราม

วารสารวิชาการ วิชชาราม (VIJJARAM JOURNAL) จัดทำโดยสถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลัก พุทธธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติ

วารสารเล่มล่าสุดที่เผยแพร่

กดที่ภาพปก เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดอื่น ๆ และลิงก์ดาวน์โหลดในหน้านั้น ๆ

วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 1 วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 2 วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 3 วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 4 วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 5

 

สมัครสมาชิกวารสารวิชาการ วิชชาราม

กดลิงก์ด้านบน เพื่อเข้าชมรายละเอียดการสมัครสมาชิกในหน้าถัดไป