วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 5

วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562
ขนาดไฟด์ 14 mb
จำนวน 134 หน้า
วางจำหน่าย : –
เผยแพร่ครั้งแรก : 24 มีนาคม 2563
Download link : [google drive] , [vijjaram.ac.th] update 24 มี.ค. 2563

เนื้อหาในเล่ม เช่น แพทย์วิถีธรรมกับการรักษาโรคไต, อาหารกับการปฏิบัติธรรม

Read on web

  • n/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *