วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 4

วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2562
ขนาดไฟด์ 18 mb
จำนวน 156 หน้า
วางจำหน่าย : ร้านค้าในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม
Download link : [google drive] , [vijjaram.ac.th] update 28 ม.ค. 2563

เนื้อหาในเล่ม เช่น ความล้มเหลวในการกิน, การศึกษาผลจากการเลิกรับประทานเนื้อสัตว์ของกลุ่มมังสวิรัติเครือข่ายชาวอโศก , การเลิกเนื้อสัตว์ของฉัน, ทุกข์อริยสัจ, ผมดีใจที่เป็นมะเร็ง, การวางขันธ์ วางร่าง, งานเพชรแห่งเอเชีย, คำคมเพชรจากใจเพชร, …ฯลฯ

Read on web

  • n/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *