แบบฟอร์มกรอกข้อมูล สอบเข้านักศึกษาใหม่ (ข้อเขียน)

นักศึกษาวิชชารามที่สมัครเข้าใหม่ ที่ได้สอบสัมภาษณ์ไปแล้ว สามารถมาทำสอบข้อเขียนได้ เมื่อทำเสร็จแล้วหรือติดปัญหาใดให้ พิมพ์แจ้งในกล่องข้อความด้านล่าง

โดยข้อสอบจะถูกแบ่งเป็นชุด ๆ เพื่อแบ่งช่วงทำได้ มีข้อสอบทั้งหมด 8 ชุด รวม 29 ข้อหลัก (หลายข้อย่อย)

*เป็นการสอบแบบเปิดหนังสือดูได้ (open books) หรือใช้พลังหมู่มิตรดีก็ได้เช่นกัน

แบบทดสอบหลักสูตรการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

  1. แบบทดสอบชุดที่ 1 ข้อ 1-9
  2. แบบทดสอบชุดที่ 2 ข้อ 10-11
  3. แบบทดสอบชุดที่ 3 ข้อ 12-13
  4. แบบทดสอบชุดที่ 4 ข้อ 14-15
  5. แบบทดสอบชุดที่ 5 ข้อ 16
  6. แบบทดสอบชุดที่ 6 ข้อ 17-20
  7. แบบทดสอบชุดที่ 7 ข้อ 21-23
  8. แบบทดสอบชุดที่ 8ข้อ24-29

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *