วิชา การตัดต่อวีดีโอ

หลักสูตรวิชาการตัดต่อวีดีโอ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่นักศึกษาวิชชาราม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญงานด้านสื่อของแพทย์วิถีธรรมมากขึ้น

เนื้อหา

เรียนรู้การทำงานตัดต่อโดยใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรม VSDC ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีและสามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีสเป็คสูงมาก ฝึกฝนการทำงานจริงกับงานสื่อที่ต้องเผยแพร่ในช่องหมอเขียวทีวีหรือวิชชาราม channel ตั้งแต่งานตัดต่อง่าย ๆ จากคลิปที่บันทึกมาจากโปรแกรม Zoom และการตัดต่อรายการต่าง ๆ เช่น ครัวหมอเขียว กสิกรรมไร้สารพิษ สกู๊ป ข่าว การสัมภาษณ์ เสวนา โฆษณา ตลอดจนถึงการทำไตเติ้ลเปิดรายการแบบง่าย ๆ

คุณสมบัติของผู้เรียน

1.            เป็นนักศึกษาวิชชาราม หรือจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม *

2.            มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (เดสก์ท็อป แลบท็อป โน้ตบุค) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows โดยมีความต้องการขั้นต่ำของระบบ ดังนี้

 2.1.            ระบบปฏิบัติการ Windows : Win7, Win8 หรือ Win10

2.2.            CPU ความเร็ว 1.5 GHzขึ้นไป

2.3.            หน่วยความจำ RAM 4 GBขึ้นไป

3.            สามารถเข้าชั้นเรียนผ่านโปรแกรม Zoom และจัดสรรเวลาทำแบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ได้

หัวข้อการเรียนรู้

 1. องค์ประกอบของงานสื่อวีดีโอและหน้าที่ของนักตัดต่อ
 2. แนะนำโปรแกรม VSDC และการดาวน์โหลด/ ติดตั้งโปรแกรม
 3. การตัดต่อคลิปวีดีโอที่บันทึกมาจากโปรแกรม Zoom ให้เป็นรายการอย่างง่าย
 4. การดาวน์โหลดคลิปบรรยายจาก Youtube มาตัดต่อเป็นรายการธรรมะโอสถ
 5. การตัดต่อมิวสิควีดีโอเพลงต่าง ๆ ของอาจารย์หมอเขียว
 6. การตัดต่อสกู๊ปรายงานข่าวเหตุการณ์สั้น ๆ จากกิจกรรมของ พวธ.
 7. การตัดต่อรายการครัวหมอเขียว หรือกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก
 8. การตัดต่อโฆษณาต่าง ๆ ในช่องหมอเขียวทีวี
 9. ฝึกใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาสร้างไตเติ้ลรายการ
 10. สร้างทีมงานนักตัดต่อเสริมหนุนการทำงานสื่อของแพทย์วิถีธรรม
 11. 11.  ร่วมกันทดลองทำรายการใหม่เสนอออกอากาศในช่องหมอเขียวทีวี
 12. 12.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และแนวคิดในการทำสื่อเพื่อช่วยคนให้พ้นทุกข์

กำหนดเวลาเรียน

เข้าชั้นเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง และใช้เวลาเรียนทั้งหลักสูตรประมาณ 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *