Skip to content

รวมวีดีโอ งานสัมมนาวิชาการ 25 ปี

งานสัมมนางานสัมมนาวิชาการ 25 ปี การแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ ได้จบลงไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่ภาพเหตุการณ์และวีดีโอยังคงมีบันทึกอยู่ ในบทความก่อนเราได้นำลิงก์รวบรูปภาพในงานมานำเสนอ (รวบภาพงานสัมมนาวิชาการ 25 ปี) ในตอนนี้เราจะนำลิงก์วีดีโอมาเผยแพร่กันบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *