คลายรักคลายทุกข์ EP.15 คลายบ่วงพิษรัก

คลายรักคลายทุกข์ตอนที่ 15 เรายังคุยกันต่อในเรื่องการออกจากสภาพคนคู่เช่นเคย ในหัวข้อ “คลายบ่วงพิษรัก” ออกจากบ่วงแห่งรักด้วยพุทธวิธี จะออกอย่างไร แบบไหน ลองติดตามกันดู

รายละเอียด

เนื้อหาหลัก  : การออกจากสภาพคนคู่ (45 นาที)

วันบันทึกรายการ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ดำเนินรายการ 1.ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ 2.ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ 3.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า) 4. ปิ่น คำเพียงเพชร

ปก : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ / ตัดต่อ : ปิ่น คำเพียงเพชร

รีวิวเนื้อหาในตอนนี้ (ผู้ดำเนินรายการ)

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

การผูกคือความยึด คือความปักมั่น การคลาย คือการปล่อยวางโดยลำดับ ปล่อยวางจากความรัก ปล่อยวางจากความชัง การยินดีรับกรรมที่ตนทำมา

การจะออกจากสภาพคนคู่ จะต้องล้างกิเลส คือกามและอัตตา โดยลำดับ กามคือสภาพเสพรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ส่วนอัตตาคือความได้ดั่งใจต่าง รวมถึงความชิงชังรังเกียจด้วย ถ้าหากจิตยังเสพติดในสภาพกามและอัตตา การจะออกมาอย่างยั่งยืนนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลย

สิ่งที่กักขังคนให้อยู่ในสภาพคู่อีกอย่างคือวิบากกรรม คือทำมามาก ผูกมามาก แม้ใจจะออกได้ แต่ถ้าเคยทำกรรมที่ผูกกันมามาก วิบากกรรมจะมัดให้อยู่ในสภาพที่ไม่น่าพอใจ ลำบาก ได้กุศลน้อย ทำประโยชน์ได้น้อย ถึงขั้นนี้ก็ต้องทำใจยอมรับด้วยความเบิกบาน ยินดีรับเท่าที่ได้ รับแล้วก็หมดไป

ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

เมื่อความรักมาถึงจุดที่ไม่มีความสุข เริ่มเห็นทุกข์ในการอยู่เป็นคู่ครองกันแล้ว หันหน้าเข้าหาทางธรรมเพื่อคลายทุกข์ แต่นั้นก็ใช่ว่าจะคลายจากบ่วงพิษรักไปได้ง่าย ๆ บ่วงรักนี้ออกยาก ก็ผูกผันกันมาเท่าไร พากันเสพกิเลส พากันหลงมา ทำดีต่อกันมาก็มาก ทำไม่ดีต่อกันมาก็ไม่น้อย อยู่ดี ๆ พอทุกข์มาก ๆ จะออกจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเขาไม่ปล่อยเราบ้างหรือเราไม่ปล่อยเขาบ้าง หลากหลายเหตุผลที่จะทำให้ติดอยู่ในบ่วงพิษนี้ต่อไป

ชีวิตที่เป็นทุกข์มากก็ย่อมอยากออกจากทุกข์นั้นให้เร็วที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็จะต้องมีวิธีออกให้เหมาะสม ให้ไม่เกิดพยาบาท แตกร้าว เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ด้วย การปฏิบัติธรรมในเรื่องคู่ก็เช่นกัน ก็ต้องเริ่มที่ตนเอง ลด ละ เลิกสิ่งที่เกินจำเป็น สิ่งที่ทำให้ทำก่อน เช่น ถือศีล 5 เป็นอย่างน้อย ละอบายมุข ลดการเสพของที่จัดจ้าน เป็นต้น ยอมรับในวิบากที่ได้หลงมา ยินดีรับ รับแล้วก็จะหมดไป ใจเย็นที่จะออกจากสภาพคู่ครองออกได้เมื่อไรก็เมื่อนั้น ใจไร้ทุกข์ ไร้กังวล ดีที่สุด


Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 thought on “คลายรักคลายทุกข์ EP.15 คลายบ่วงพิษรัก”

  1. พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

    “ถ้าเข้าใจเรื่องกรรมแล้ว ต้องทำใจรับกรรมเองเพราะเราเลือกของเราเอง” เห็นด้วยกับประโยคนี้เลย สิ่งที่เราได้เราทำมาทั้งนั้นเลยค่ะ
    ความรักและอยากครอบครอง หวงแหนไว้ มีเหมือนกันทั้ง สัตว์และมนุษย์ แต่มนุษย์จะมีมากกว่าสัตว์ ดังนั้นมนุษย์จึงสามารถที่จะออกจากคนคู่ได้ง่ายกว่าการปฏิบัติอริยศีลขึ้นไปเรื่อย ๆ จะช่วยให้วิบากเรื่องคนคู่ค่อย ๆ น้อยลงไป เห็นด้วยค่ะเพราะตัวเองได้ปฏิบัติมาแล้ว ได้ผลจริง และการที่มีความกลัวหรือไม่กล้าที่จะออกจากคนคู่นั้น จริง ๆ แล้วเรากลัวที่คนคู่ของเราจะเสียใจมากกว่า หรือถ้ามองอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นเพราะกลัวว่า ตัวเองจะลำบากถ้าไม่มีคู่แล้วก็เป็นได้ค่ะ สาธุ