รายการ คลายรักคลายทุกข์

รายการคลายรักคลายทุกข์ เป็นรายการที่ชวนคุยเรื่องความรักที่พาหลุดพ้นจากทุกข์ ทวนกระแสโลกีย์ โดยใช้หลักธรรมะในพระพุทธศาสนา

สามารถอ่านรายละเอียดการผลิตรายการคลายรักคลายทุกข์ได้ที่ [โครงการผลิตสื่อ “คลายรักคลายทุกข์] และรายละเอียดเกี่ยวกับทีมงานได้ที่ [ทีมงาน คลายรักคลายทุกข์]

สารบัญรายการคลายรักคลายทุกข์

 1. 29 ก.ย. 2563 | คลายรักคลายทุกข์ ep.1 รักไฉนใจอิสระ : วรางคณา ไตรยสุทธิ์
 2. 29 ต.ค. 2563 | คลายรักคลายทุกข์ ep.2 ฟังแล้วคุยต่อ : ชัยภัทร ชุติคามี
 3. 8 พ.ย. 2563 | คลายรักคลายทุกข์ ep.3 รักชาติ รักแผ่นดิน ตอนที่ 1
 4. 12 พ.ย. 2563 | คลายรักคลายทุกข์ ep.4 รักชาติ รักแผ่นดิน ตอนที่ 2
 5. 16 พ.ย. 2563 | คลายรักคลายทุกข์ ep.5 ฟังแล้วคุยต่อ : ดินแสงธรรม กล้าจน
 6. 16 พ.ย. 2563 | คลายรักคลายทุกข์ ep.6 ทุกข์จากความรัก
 7. 26 พ.ย. 2563 | คลายรักคลายทุกข์ ep.7 วิธีปล่อยวางความรัก วิเคราะห์จากบทความ
 8. 3 ธ.ค. 2563 | คลายรักคลายทุกข์ ep.8 วิธีปล่อยวางความรัก วิเคราะห์ความคิดเห็นในสังคมออนไลน์
 9. 10 ธ.ค. 2563 | คลายรักคลายทุกข์ ep.9 วิธีปล่อยวางความรัก สวดมนต์คลายพิษรัก
 10. 24 ธ.ค. 2563 |คลายรักคลายทุกข์ ep.10 โสดอย่างไรให้มีความสุข
 11. 7 ม.ค 2564 | คลายรักคลายทุกข์ ep.11 โสดอย่างไรให้มีความสุข (2) วิธีปฏิบัติและข้อความระวัง
 12. 14 ม.ค 2564 | คลายรักคลายทุกข์ ep.12 โสดอย่างไรให้มีความสุข (3) การประพฤติตนเป็นโสด

 


ผู้สนใจติตดามรายการ คลายรักคลายทุกข์ สามารถกดติดตาม (subcribe) ได้จากช่องทาง วิชชาราม channel (ช่องหลักของสถาบันวิชชาราม)

สามารถให้คำแนะนำ ติชม เสนอความคิดเห็น หรือเสนอประเด็นได้ผ่านทางช่องความคิดเห็นต่าง ๆ เช่น ในวีดีโอ (youtube) หรือในแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในหน้านี้ เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนาทั้งในส่วนของเนื้อหา และสภาวธรรมของผู้จัดและผู้ดำเนินรายการ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนรายการคลายรักคลายทุกข์

Leave a Reply

Your email address will not be published.