โครงการผลิตสื่อ “คลายรักคลายทุกข์”

คลายรักคลายทุกข์ เป็นผลงานสื่อที่ถูกต่อยอดมาจากการเก็บข้อมูลงานวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ที่ได้เก็บข้อมูลและผลิตรายการกันมาในปี 2563

จากบันทึก สรุปโครงงานเก็บข้อมูลวิจัย โสดดีหรือมีคู่ ในปี 2562 ทางทีมงานที่ทำสื่อ รายการโสดดีหรือมีคู่ และรายการวิธีปล่อยวางความรัก ได้มีการประชุมกันเกี่ยวกับการสร้างสื่อหมวด “โสดดีหรือมีคู่” ขึ้นมาอีกครั้งในปีนี้ โดยมีความเห็นร่วมกันว่า จะใช้โปรแกรม zoom ในการทำรายการและเพิ่มความเข้มข้นของรายการให้มากกว่ารายการวิธีปล่อยวางความรัก

รายการแรกที่ทดลองทำกันคือ รักไฉนใจอิสระ ในตอนของคุณวรางคณา ไตรยสุทธิ์ ซึ่งในด้านการผลิต มีการทดลองอัดรายการก่อน 1 ครั้ง และอัดรายการจริงอีก 1 ครั้ง จุดเด่นของ รายการรักไฉนใจอิสระ คือความเข้มข้น นั่นทำให้รายการนี้หาแขกรับเชิญได้ยาก เพราะจำเป็นต้องศึกษาและรู้ประวัติกันอย่างจริงจัง รวมทั้งต้องมีความแกล้วกล้าอาจหาญในการแสดงความจริงที่พาพ้นทุกข์ รักไฉนใจอิสระ จึงถูกพัก และเสนอรายการใหม่ขึ้นมาคือ คลายรักคลายทุกข์

คลายรักคลายทุกข์ คือรายการที่มีรูปแบบผ่อนคลายกว่า มีผู้ดำเนินรายการ 4 คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่องานโสดดีหรือมีคู่กันตั้งแต่เริ่มต้น คือ 1.ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ 2.ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ 3.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า) 4. ปิ่น คำเพียงเพชร สามารถดูข้อมูลผู้ดำเนินรายการเพิ่มเติมได้ที่หน้า [ทีมงานรายการคลายรักคลายทุกข์]

ขอบเขตเนื้อหาของรายการคลายรักคลายทุกข์ จะค่อนข้างกว้าง ในตอนแรกทีมงานเริ่มด้วยการนำวีดีโอ โสดดีหรือมีคู่ ของคุณชัยภัทร ชุติคามี มาเป็นเรื่องตั้งต้นเพื่อนำมาคุยกัน ในภายหลังได้กำหนดรูปแบบที่ใช้การเปิดคลิปวีดีโอแล้วเอามาคุยกันต่อว่า “ฟังแล้วคุยต่อ”

ต่อมามีเรื่องการเมือง ทีมงานจึงนำเสนอกันว่า น่าจะยกมาคุยกันในมุมมองของความรักในมิติที่ 5 ชาตินิยม ในแนวคิดความรัก 10 มิติของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ซึ่งทดลองทำรายการได้ 2 ตอน

จนทีมงานเริ่มพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาไปเรื่อย ๆ จนได้จับ เนื้อหาต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตมาวิพากษ์วิจารณ์กัน จนเนื้อหาได้พัฒนากันได้มากยิ่งขึ้น สามารถรายละเอียดเกี่ยวกับรายการแต่ละตอนในได้ “รายการ คลายรักคลายทุกข์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *