คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.37 : การปฏิบัติกับคนรักในยุคโควิด

ตอนที่สอง ของเนื้อหาคลายรักคลายทุกข์ยุคโควิด ที่จะมาคุยเรื่องความรักในยุคสมัยของโรคระบาดโควิด 19 ในตอนนี้เราก็จะมาคุยกันถึงการปฏิบัติต่อกันให้คลายทุกข์ ให้ผาสุก

รีวิวเนื้อหา

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ในยุคสมัยของโรคระบาด ลำพังแค่ความร้ายของโรค ก็แทบจะทำให้คนประสาทเสียกันอยู่แล้ว มาบวกกับเรื่องความห่วงใยคนรัก ก็จะยิ่งทุกข์กันไปใหญ่ ลำพังแค่ตัวเองก็ทุกข์มากอยู่แล้ว พอเป็นเรื่องคนรักก็ยิ่งทุกข์ไปอีก เพราะเป็นเหตุปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก ซึ่งโดยมากคนก็มักจะอยากให้คนรักทำอย่างที่ตนเองเชื่อว่าจะดี ซึ่งคำว่าดีเนี่ยมันหลากหลาย คนแต่ละคนก็มองสิ่งดีตามปัญญาของแต่ละคน แล้วทีนี้จะเป็นอย่างไร เช่นคนหนึ่งเป็นสายสุขภาพกินอยู่แบบธรรมชาติไร้สารพิษ อีกคนเป็นสายการแพทย์ยุคสมัยใหม่ มันก็จะมีส่วนที่ยึดว่า “ดี” ไม่เหมือนกัน แล้วทีนี้แหละ เราจะปฏิบัติต่อคนที่เรารัก ที่มีความเชื่อต่างกันอย่างไร ให้เกิดดีอย่างไม่แตกร้าว ไม่วิวาท เสนอดีและปล่อยวางได้

ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

ในยุคโควิด จะมีความห่วงใยคนที่รักอย่างเห็นได้ชัด และจะเห็นทุกข์จากการเป็นห่วงเป็นใยคนที่เรารักกันมาก ทุกข์จะมาตอนเกิดวิกฤต ไม่อยากให้คนรักต้องไปเจอกับเรื่องที่เลวร้าย อยากให้เกิดดีอย่างใจเราต้องการ จนบางทีอาจจะเลยไปถึงขั้นบีบให้เขาทำอย่างใจเรา เป็นอย่างใจเรา ทั้งหมดล้วนเป็นการอยากให้คนรักได้สิ่งดี ไม่เจอสิ่งร้าย แต่ถ้าเกินขีดเกินเส้นไปก็ทำให้ไม่พอใจกัน ทะเลาะกันได้

วิธีการปฏิบัติกับคนรักอย่างเหมาะสม คือการแนะนำอย่างพอดี วางใจได้ เน้นทำที่ตัวเองเป็นตัวอย่าง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้เพราะเหตุการณ์ที่บีบ ข่าวสารที่เสพล้วนกระตุ้นกิเลสได้ดี การเตรียมตัวที่ดีในยุคโควิดนี้ คือการพากเพียรฝึกฝน ไม่ประมาท ทำเท่าที่ทำได้


รายละเอียด

เนื้อหาหลัก  : ความรักยุคโควิด (50นาที)

วันบันทึกรายการ 5 สิงหาคม 2564

ผู้ดำเนินรายการ 1.ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ 2.ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ 3.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า) 4. ปิ่น คำเพียงเพชร 5.แพรลายไม้ กล้าจน

ปก : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ / ตัดต่อ : ปิ่น คำเพียงเพชร


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *