มะเขือเทศและถั่วพุ่ม ปีที่แล้ว : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

มะเขือเทศและถั่วพุ่ม ปีที่แล้ว : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ลพบุรี ดินลูกรัง มีคลองหลังบ้าน ฝนดี ลมดี แดดก็ดี


มะเขือเทศและถั่วพุ่มที่ปลูกปีที่แล้ว ได้ผลดีมาก ได้กินทุกวัน

มะเขือเทศ ได้เมล็ดจากผลที่ซื้อมาจากตลาด เอาเมล็ดมาเพาะ ส่วนเนื้อเอาไปกิน มะเขือเทศพันธุ์พื้นบ้านจะเพาะขึ้นง่าย แข็งแรง ได้ผลดี เก็บเมล็ดไปปลูกต่อไปเรื่อย ๆ

ถั่วพุ่ม ซื้อเมล็ดแบบเป็นซองที่ขายกันทั่วไป เอามาปลูก แข็งแรง ให้ผลดี รสชาติเหมือนกับถั่วฝักยาว แต่ปลูกและเก็บได้สะดวกกว่า เพราะต้นเป็นพุ่มเตี้ย ไม่เลื้อย เก็บเมล็ดไปปลูกรุ่นต่อไปได้เรื่อย

สภาวธรรม เห็นรูปในปีก่อนแล้วก็นึกถึงเลยเอามาพิมพ์เล่า ปีนี้ยังไม่ได้ลงงานปลูกผัก เพราะใช้เวลาไปกับการพัฒนาพื้นที่ ผักที่เราเคยปลูกก็เข้าใจแล้ว ปลูกแบบพอกินได้แล้ว ช่วงนั้นได้มะเขือเทศ ถั่วพุ่ม บวกกับมะละกอ ทำส้มตำกินเกือบทุกวัน เพราะของที่มีประกอบกันเป็นส้มตำได้ไม่ยาก ไร้สารพิษทั้งนั้น ปลูกเองทั้งหมด เยอะจนกินไม่ทัน ปล่อยเน่าไปบ้างก็ดี

ความขยันของเราแม้เพียงน้อยนิดก็สามารถสร้างอาหารได้แล้ว เรียกว่าเกือบจะพอกินไปช่วงใหญ่ ๆ เพราะจริง ๆ ลงแรงหนักก็แค่ช่วงแรกที่ทำแปลงผัก ช่วงหลังแค่รดน้ำ ถอนวัชพืชอีกนิดหน่อย ไม่เสียเวลามาก แต่ได้ผลิตผลมากินขนาดนี้ การปลูกพืชผักไร้สารพิษแบบพึ่งตนนี่มันคือกำไรชีวิตจริง ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.