สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า)

การร่วมกิจกรรมผ่านออนไลน์ เป็นช่องทางที่ช่วยให้คนที่อยู่ทางบ้านยังสามารถเรียนรู้ธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี แม้ไม่ได้ไปภูผาฟ้าน้ำด้วยตัวเอง


ประวัติ

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ 1 และนักศึกษาวิชชาราม อริยปัญญาโท อายุ 33 ปี เป็นจิตอาสามา 11 ปี เริ่มต้นสนใจแพทย์วิถีธรรมผ่านอาจารย์หมอเขียว เนื่องจากตอนอายุ 17 ปี ได้ไปร่วมงานปีใหม่ที่ราชธานีอโศกแล้วเห็นท่านกำลังช่วยผู้ป่วย พี่สาวบอกว่า “ท่านคือหมอเขียว เป็นหมออันดับหนึ่งของชาวอโศก และท่านชอบช่วยคน” ตอนนั้นรู้สึกประทับใจที่ท่านชอบช่วยคนที่เจ็บป่วยจึงคิดว่าท่านนี้ล่ะ ! ที่น่าจะเป็นอาจารย์เรา หลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาและทำตามท่านจนถึงปัจจุบัน

สรุปสาระธรรมที่ได้จากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 “รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก”

ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 เป็นอีกครั้งที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับพี่น้องที่ภูผาฟ้าน้ ำแต่ก็ยังร่วมกิจกรรมผ่านออนไลน์ได้ทุกวัน โดยเฉพาะการสอบสภาวธรรมหน้าเวทีที่นักศึกษาวิชชารามจะมาเล่าสภาวะของตัวเอง 3 หัวข้อ ภายใน 5 นาที คือ 1. แนะนำตัวเองสั้น ๆ 2. ชีวิตที่เปลี่ยนไป 3. สภาวธรรมตามหลักอริยสัจ 4 ซึ่งบางท่านก็เล่าได้ครบทั้ง 3 หัวข้อ บางท่านก็เล่าไม่ครบ อาจารย์หมอเขียวจึงแนะนำว่า “เล่าได้ครบก็ดี ไม่ครบก็ได้ ก็จะได้คะแนนตามจริงที่เล่าได้ ไม่เป็นไร ก็พยายามเท่าที่เป็นไปได้” เหตุการณ์นี้ทำให้เห็นการอนุโลมตามฐานของนักศึกษาแต่ละท่านและเป็นการให้ปัญญาทั้งตัวนักศึกษา เพื่อนนักศึกษา และผู้ดูแลการสอบไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นและกดดันตัวเองหรือกดดันผู้อื่นที่จะต้องทำให้ได้ดีเท่ากันทุกคน

นอกจากนี้นักศึกษาหลายท่านที่จับอาการทุกข์ของตัวเองไม่ได้ก็จะเล่าว่า “ไม่ได้ทุกข์อะไร” ซึ่งอาจารย์หมอเขียวก็ได้ให้ปัญญาในการจับทุกข์ว่า “ถ้ามีเงื่อนไขว่าต้องเป็นแบบที่เราคิดแล้วได้ตามนั้นเราจะดีใจสุขใจ แต่ถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการก็จะไม่สบายใจ จนต้องหาวิธีการต่าง ๆ มาทำให้ได้ตามนั้น นั้นล่ะ ! คือ ทุกข์ คือ กิเลส ที่ต้องล้าง จับอาการให้ดีจะได้ล้างได้ถูกตัวว่าเราอยากได้อะไร” เหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่ากิเลสจะไม่ยอมให้เรายอมรับง่าย ๆ ว่าเรากำลังทุกข์อยู่แต่จะไปแก้ไขที่คนอื่นโดยไม่แก้ไขที่ใจและการกระทำชองตัวเอง จึงควรพิจารณาให้ดีถึงจะออกจากภาพลวงตาของกิเลสได้ ทำให้รู้สึกตระหนักมากขึ้นในการพิจารณาสภาวะของตัวเองให้ละเอียดและนำไปแนะนำนักศึกษาห้องเรียนวิชชาราม วิชาอริยสัจ 4 ที่ทำกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.