สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

ค่ายพระไตรปิฎกครั้งนี้ได้ร่วมอยู่ที่บ้าน ทำกิจกรรมผ่านออนไลน์กับพี่น้อง ทำให้รู้สึกไม่ได้ห่างไกลกัน ไม่ได้ห่างไกลครูบาอาจารย์


ประวัติ

เริ่มรู้จักแพทย์วิถีธรรมมาตั้งแต่ปลายปี 2555 ได้มาเข้าค่ายปี 2556 ได้เทคนิคการดูแลสุขภาพ และที่สำคัญคือการได้ฟังธรรมะแล้วนำมาปฏิบัติจนเกิดผล ลดทุกข์ได้ ชีวิตเรียบง่ายขึ้น ปัจจุบันได้บำเพ็ญร่วมกับหมู่กลุ่มในส่วนงานที่ถนัด คืองานศิลปะเป็นหลัก

 

สรุปสาระธรรมที่ได้จากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 “รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก”

ในช่วงจัดค่ายนี้ได้ร่วมทางออนไลน์เหมือนเดิมตั้งแต่โควิด-19 ระบาด ก็มีช่องทางออนไลน์ที่ทำให้ศึกษาได้สะดวก อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้

  • การทำกสิกรรมไร้สารพิษเป็นทางรอดในยุคนี้ เป็นการลดการเบียดเบียนตนเองและสัตว์อื่น องค์ประกอบของการทำกสิกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากจะมี พันธุ์ดี ดินดี น้ำดี แสงดี แล้วยังต้องมี ศีลดี มิตรดี ด้วย
  • การเรียนรู้ลดกิเลสเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลก แต่ละชีวิตต้องเรียนรู้กันไม่รู้กี่ชาติ ทุกชีวิตมีฐานจิตต่างกัน แต่ละคนกว่าจะผ่านกิเลสได้แต่ละเรื่องยากแสนยาก ให้เราเข้าใจคนที่เขายังไม่ผ่าน มีเมตตาต่อกัน ทุกชีวิตย่อมรักสุข เกลียดทุกข์ เมื่อทุกข์เกินทนเขาจะหันหาทางพ้นทุกข์เอง เรามีหน้าที่ทำความผาสุกที่ตนเป็นหลัก ช่วยคนที่ศรัทธาตามองค์ประกอบที่ทำได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *