สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิรินภา คำวงษ์ศรี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิรินภา คำวงษ์ศรี (เพียรสุขศีล)

จากวิบากทางกายที่เจ็บป่วย เลยไม่ได้ไปร่วมค่ายในครั้งนี้ แต่ครั้งนี้ก็พากเพียรฟังอาจารย์และการสอบสภาวธรรมทุกวัน ได้เก็บประโยชน์มากมายจริงๆ จากการสอบของพี่น้อง ได้ฟังอาจารย์วิพากษ์และให้ข้อคิด รู้สึกดีมากๆ ค่ะ


ประวัติ

เป็นผู้บำเพ็ญคบคุ้นที่สวนป่านาบุญ 9 ปวารณามาได้ประมาณ 1 ปี รู้สึกศรัทธาความเสียสละของท่านอาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ พอได้ปฏิบัติตามแนวทางของอาจารย์ เราเริ่มเห็นกิเลสและความทุกข์ชัดขึ้นเรื่อยๆ และพยายามพากเพียรที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นจากแต่ก่อน

สรุปสาระธรรมที่ได้จากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 “รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก”

ได้เรียนรู้การสอบสภาวธรรมของเพื่อนที่ขึ้นมาสอบอริยสัจ 4 ได้มาสะท้อนสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ ได้ดี ยิ่งเราละเลยการลดกิเลสและ ละเลยการเพิ่มศีล วิบากหนักก็ตามไล่ล่า พอเจอตุ๊มเดียว ก็โง่รอบด้าน กว่าจะยกจิตขึ้นมาได้ แทบตายเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *