สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

เข้าค่ายพระไตรปิฎกออนไลด์จากเยอรมนีได้ฟังธรรมะสด ๆ ได้พลังและบรรยากาศจากท่านอาจารย์และหมู่มิตรดีทุกเช้า เสมือนได้อยู่ในค่ายจริง ๆ


ประวัติ

เป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญ 6 (ต่างประเทศ) ตั้งแต่ปี 2560 สนใจแพทย์วิถีธรรม เพราะเพื่อนป่วยเป็นมะเร็ง แล้วรักษาหายด้วยยา 9 เม็ด ของแพทย์วิถีธรรม

สรุปสาระธรรมที่ได้

ช่วยเหลือตนเองให้รอดและผาสุกก่อน แล้วค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการแบ่งปันอยู่อย่างพอเพียง อยู่แบบพึ่งตนด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *