สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพิทย์ สามสี

ได้จิตวิญญาณที่เปลี่ยนไปในทางพุทธะดีกว่าเดิม แม้นจะใช้เวลาการเดินทางมากอยู่(ทางบ้านไม่ค่อยเอื้อในการมา) เดินทางออกจากบ้านวันที่ 3 ธ.ค. 63 กลับถึงบ้าน 15 ธ.ค. 63

ประวัติ

เป็นจิตอาสาผู้บำเพ็ญคบคุ้นสวนป่านาบุญ ๒ ชะอวด บำเพ็ญเมื่อปี 60 มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมเพราะป๋วยเป็นกะเพาะ ลำไส้ ตอนนั้นมาเพื่อรักษาตัวไม่ได้มาเพื่อเอาธรรมะ ได้ตัดสินใจปวาณาตัวต่อท่านอาจารย์หมอเขียวเมื่อเดือน ม.ค. 2563 หลังจากปวาณาตัวก็ได้รู้จักกับตัวอัตราและตัวผัสสะซึ้งเมื่อก่อนไม่ค่อยเข้าใจภาษา(อยู่บ้านเราก็เจอผัสสะกับครอบครัวพ่อบ้านเป็นกิจวัตร) เราคิดว่าถ้ามาอยู่ร่วมกับพี่น้องหมู่มิตรดีจะไม่เจออะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ใจ แต่เราคาดเดาผิด แต่ในระยะเวลาต่อมาเราก็ได้ฟังธรรมะจากท่านอาจารย์หมอเขียวเป็นธรรมที่ถูกต้องถูกตรง ธรรมะพาพ้นทุกข์ เราได้ล้างใจกับพี่น้องหมู่มิตรดี ลดทุกข์ลงได้ตามลำดับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราทำมาและปัจจุบันเราก็ได้เป็นนักศึกษาวิชาราม ได้เรียนรู้ทุกข์อริสัจจากท่านอาจารย์หมอเขียวและได้นำอริยสัจสี่ มาใช้ในชีวิตประจำวัน

สรุปสาระธรรมที่ได้จากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 “รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก”

ท่านอาจารย์หมอเขียวพูดเปรยๆว่าต่อไปผู้คนจะลำบาก อาหารจะขาดแคลน การได้มาร่วมบำเพ็ญทำ กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุข ณพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ แม้นพวกเราจะทำในสิ่งที่คนภายนอกอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าแห่งความลึกซึ้งในการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ณ.ที่ตรงนี้ แม้ตัวเราจะสละมาได้เป็นครั้งคราว แต่ขอร่วมเป็นพลังเป็นผีเสื้อตัวน้อยๆที่ร่วมพลังสร้างงานตรงนี้ กับท่านอาจารย์หมอเขียวและพี่น้องหมู่มิตรดีเท่าที่พึงทำได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.