สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรนภา บุรณศิริ

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรนภา บุรณศิริ

ข้าราชการบำนาญ พยาบาลศิริราช จิตอาสาประจำสวนป่านาบุญ9 บำเพ็ญตั้งแต่ปี2559 สนใจเพราะหูข้างขวาดับ ปฏิบัติแล้วด้วยยา9 เม็ด เน้นเม็ดที่ 8 และ 9 ทำให้สามารถตัดกังวลและหวังผลได้สามารถบำเพ็ญได้อย่างผาสุก เบิกบาน แจ่มใส

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31  : อาจารย์เน้นเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษจึงได้เรียนรู้การปลูกพืชผักและข้าว การผันน้ำทำให้รู้ว่าสาระธรรมที่เราได้จะต้องมีอาหารเป็นหนึ่งในโลก

ได้มีโอกาสมาค่ายกสิกรรมสัญจรครั้งแรก อยู่ต่อเนื่องค่ายพระไตรปิฎกและค่ายอื่นๆต่อมาตลอดได้เห็นธรรมชาติของป่า เห็นไฟไหม้ป่า การดับไฟ การทำแนวกันไฟการทดน้ำจากน้ำตกมาใช้ การทำกสิกรรมไร้สารพิษ ร่วมกับการบรรยายธรรมที่อาจารย์ คุ้มค่าต่อชีวิตมาก จะบำเพ็ญเช่นนี้ตลอดไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *