สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : คำเพียงเพชร

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ปิ่น คำเพียงเพชร

ค่ายพระไตรปิฏก คือรางวัลของจิตอาสาและท่านที่ต้องการเจริญในธรรมทุกท่าน เหมาะกับการพัฒนาจิตวิญญาณคนที่สุด


ประวัติ

จิตอาสาจร สมัครจิตอาสาครั้งแรกตอนเข้าค่ายแรกที่สวนป่านาบุญ 2 16-20 ธันวาคม 2557 จากนั้นได้มาคบคุ้นและบำเพ็ญร่วมกับพี่น้องที่สวนป่านาบุญ 1 เป็นหลัก มีตามหมู่ไปสวน 8 บ้างบาง บางคราว เช่น ฮอมบุญ ดอยรายปลายฟ้า ภูผาฟ้าน้ำ บ้านราชบ้าง สวน9 บ้าง ปวารณาตัวเป็นจิตอาสาจรต่อหน้าอาจารย์และพี่น้องหมู่มิตรดี ในอปริหานิยธรรมที่สวนป่านบุญ 1 ค่ายหลังงานถวายพระเพลิง ในหลวง ร. 9

อาชีพก่อนพบ พวธ. เป็นแม่ค้า ขายเสื้อผ้าและรองเท้าแฟชั่น สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพแบบวิธีธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้ยาเคมี พบอาจารย์หมอเขียวทางยูทูป โดยท่านเด้งขึ้นมาที่หน้าจอขณะกำลังเข้ายูทูป หลังจากที่ได้ยินชื่อท่านผ่านหนังสือสุขภาพเล่มหนึ่งพูดถึงว่าหนังสือหมอเขียวราคาเท่ากับก๋วยเตี๋ยว 1 ชาม แต่ประโยชน์ข้างในมากมายเทียบเป็นราคาไม่ได้เลย จึงได้พยายามหาซื้อหนังสือของท่านมาตลอดก่อนหน้านี้แต่ตามร้านหนังสือทั่วไปไม่มี จนมีโอกาสได้มาเริ่มรักษาศีล 5 แบบทั่วๆไปเป็นเวลา 2 ปี จึงได้เจอกับอาจารย์ดังที่ได้เล่าไว้ช่วงต้น

สิ่งที่ได้หลังจาก ปฏิบัติตาม ด้านร่างกาย: มีสุขภาพทางร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากที่ปกติจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนค่อนข้างหนักเป็นประจำก็หายไป หลังจากเริ่มทานอาหารแบบ พวธ. เข้าวันที่ 4 เท่านั้น

ด้านจิตใจ: เข้าใจเรื่องคำสอนพุทธที่ถูกตรงมากขึ้น ทำให้เข้าใจว่าอะไรคือกิเลส อะไรคือพุทธะ และได้พากเพียรปฏิบัติตามเท่าที่สามารถทำได้ ส่งผลให้มีจิตวิญญาณที่เจริญขึ้นตามลำดับ ชีวิตมีความผาสุกมากขึ้นมาโดยลำดับ

สรุปสาระธรรมที่ได้จากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 “รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก”

ได้เรียนรู้เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษ เรื่องอาหารเป็นหนึ่งในโลก ได้เข้าใจเรื่อง ไตรลักษณ์มากขึ้น

(ทั้งค่ายนี้และค่ายก่อนหน้านี้) รู้สึกประทับใจและได้ประโยชน์ตามมากๆ คือช่วงที่พี่น้องนักศึกษาวิชชารามขึ้นไปสอบ อริยสัจ 4 แล้วมีพี่น้องร่วมวิพากษ์ แล้วอาจารย์ก็ให้สัมมาทิฏฐิในช่วงท้ายตามอีกที

(ค่ายก่อนหน้านี้ ประทับใจธรรมะเรื่องการ โจทย์ผู้อื่น ควรวางใจอย่างไร ควรมีทิฏฐิอย่างไร จึงจะเป็นการโจทย์ที่เป็นบุญกุญศล ไม่เป็นบาป ประทับใจเรื่อง โสดดีหรือมีคู่ ที่อาจารย์ท่านได้ขยายและเจ้าลึกรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างลึกซึ้ง ชัดเจนและเข้มข้นตรงประเด็นแบบสุดยอดมากๆจริงๆ มากจนทำให้คนฟังหูหักได้เลยทีเดีบว)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *