สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : เพชรไพรพุทธ

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : เพชรไพรพุทธ

มาภูผาฟ้านำ้ครั้งนี้ได้ประโยชน์กับชีวิตมากๆ มีพลังที่จะพากเพียรทำบุญสร้างกุศลมากยิ่งขึ้นและไม่ประมาทในทุกๆเรื่องครับ


ประวัติ

คนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เข้าค่ายครั้งแรกที่ ร.ร.ผู้นำกาจนบุรี ก.ค.2551 เพื่อเป็นหมอดูแลตัวเอง ได้ฟังธรรมจากอาจารย์หมอเขียวเข้าใจเรียนรู้ธรรมะที่สงสัยคาใจมาตลอด ได้ทะลุปรุโปร่งเห็นเส้นทางปฏิบัติธรรมที่ถูกตรงจึงรู้ว่าได้ค้นพบอาจารย์ที่ตามหามาตลอดพบแล้วมีปิติจนนำ้ตาไหลอธิฐานจิตปวารนาเป็นศิษย์ติดตามตลอดไปทุกชาติ

สรุปสาระธรรมที่ได้จากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 “รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก”

1.เรื่องจิตชัดเจนในหลักอริยสัจ4ที่จะสลายทุกข์โดยนำธรรมะในบททบทวนธรรมมาเป็นธรรมะวิจัยสลายกิเลสทำให้เชื่อชัดเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งยิ่งๆขึ้น พากเพียรที่จะเพิ่มศีลตามฐานทำให้ได้เห็นกิเลสในใจตนเรื่องความยึดดี(อัตตา)และกาม(อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้เกิดอยากเสพ) พิจารณาในโทษกามและวางดีแต่ละเรื่องให้ได้ ได้เห็นความเจริญในธรรมของพี่น้องจิตอาสาและญาติธรรมที่ทุกท่านต่างเจริญเคารพศัทธาในส่วนดีซึ่งกันและกัน พร้อมๆกับเมตตาในส่วนด้อยด้วยการคอยช่วยเหลือเติมส่วนที่พร่อง2ให้แทนการเพ่งโทษแล้วช่วยบอกเตือนโดยจิตบริสุทธิ์ด้วยอาการที่อ่อนโยนไม่มีอัตตา เห็นความรักสามัคคีที่เหนียวแน่นอย่างยิ่งเกิดเป็นพลังสร้างสรรค์งานต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง

2.อาจารย์สร้างองค์ประกอบเรื่องการทำโคเอฟฟิเชี่ยลให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนให้เต็มรูปแบบ เมื่อทำนามให้พ้นทุกข์ในข้อ1ได้แล้ว หลายท่านจะเพลินกับการทำงานจนลืมดูแลตัวเองท่านอาจารย์หมอเขียวจึงจัดองค์กอบให้ ตั้งแต่สัมมาชีพทำงานฟรีและเป็นกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อให้พึ่งตนได้ในเรื่องอาหาร ที่เหลือแบ่งปันเป็นกุศลให้โลก ออกกำลังกายเป็นกายคตาสติด้วยการมาร์ชชิ่ง+กดจุดลมปราณโยคะ+หายใจปรับสมดุลร้อนเย็น+ซุปเปอร์พาวเวอร์ เพราะหลายท่านเริ่มเจ็บป่วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *