สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ณัฐพร คงประเสริฐ

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ณัฐพร คงประเสริฐ (ร้อยรักธรรม-ต้อม)

แม้ว่าจะมาเข้าค่ายพระไตรปิฎกได้ไม่เต็มจำนวนวัน แต่ก็พากเพียรลดกิเลส ทำกิจกรรมร่วมกับหมู่มิตรดี ติตตามผ่านสื่อโซเชียลต่อเนื่องเท่าที่ทำได้ รู้สึกเหมือนอยู่ในค่ายตลอดเลยค่ะ


ประวัติ

จิตอาสาจรประจำ สังกัดสวนป่านาบุญ ๓ จ.ปทุมธานี มาเข้าค่ายครั้งแรกในปี ๒๕๕๖ ติดตามค่ายมาได้๒ปีต่อมาสมัครเป็นจิตอาสาตามลำดับและสมัครเรียนอริยปัญญาตรีของสถาบันวิชชารามตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ ปีนี้(๒๕๖๓) เข้าปีที่ ๖ มาสนใจเรื่องสุขภาพเนื่องจากเริ่มมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยและควบคุมยากขึ้นเช่น ไขมันในเลือดเริ่มสูงขึ้น และญาติป่วยหนัก ทำให้รู้สึกทุกข์ที่จะต้องพลัดพรากจากกัน เมื่อมาเรียนรู้แนวทางของ แพทย์วิถีธรรม และตั้งอธิศีล ฝึกฝน ปฏฺิบัติที่ตนมาเรื่อย ๆ พบว่าใจสบาย ความทุกข์ลดลง ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากขึ้น ใจสงบ ผาสุกขึ้นตามลำดับ

สรุปสาระธรรมที่ได้

ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 วันที่ 6-12 ธันวาคม 2563 ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.ป่าแป๋ จ.เชียงใหม่ รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก

หลังจบค่าย พตปฎ ครั้งที่ 31 และเดินทางกลับถึงบ้านที่กทม ข้าพเจ้ารีบมาทำการบ้านทันที และเป็นการทบทวนเนื้อหาบางส่วนที่ได้มีโอกาสที่ดีในชีวิตนี้ ที่ได้ไปร่วมทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกับหมู่มิตรดี บนภูผาฟ้าน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ขอเรียกว่า “แดนสวรรค์ชั้นฟ้า” เพราะเกินกว่ากว่าจะบรรยายเป็นภาษาได้หมด

ตามที่อาจารย์ได้พูดคุยสั่งสอนให้ฟังว่า สภาวะที่เกิดขึ้น มีรายละเอียดที่มากกกก บรรยายเป็นภาษาได้ครอบคลุมได้ยาก เพราะฉะนั้น การอ่านภาษา หรือการรับฟังภาษามา เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจในการปฏิบัติเดินมรรคเท่านั้น สิ่งสำคัญ คือ การลงสนามจริง กระทบผัสสะด้วยอายตนะทั้ง 6 จริง ณ ปัจจุบันขณะ แล้วตรวจดู ในสติปัฏฐาน4 ที่เกิดขึ้นใน กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม เพื่อฝึกฝนขัดเกลากิเลสในตนให้สิ้นหมดไปนั้น มีรายละเอียดในกระบวนการพิจารณาดังกล่าว มากกว่าภาษาที่ใช้อธิบายยิ่งนัก จึงเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาวะธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อไปสู้เป้าหมายเดียวกันไม่เร็วก็ช้า ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า หรือชาติอื่น ๆ ๆสืบไป

เก็บตกสาระธรรมคำคมบางส่วน

  • ทุกอย่างจะง่ายหมด ถ้าเราลดกิเลสได้
  • กิเลส เป็นอาวุธที่มองเห็นได้ยาก เป็นโทษ เป็นภัย ต่อชีวิต
  • ถ้าเราลดกิเลสได้ เราก็ช่วยผู้อื่นให้ลดกิเลสได้
  • การตั้งตนบนความลำบาก แต่เราไม่รู้สึกยากลำบาก เพราเราตั้งตนบนความลำบาก ที่ไม่เบิกบูด ไม่ทรมานจนย่ำแย่
  • ต้องฝึกทำใจเรา ให้รู้สึกอนุโมทนา กับเพื่อนที่เขาทำบุญกุศล ความดีที่เขาทำได้ มันน่าชื่นชม น่าลุ้น น่าให้กำลังใจกัน เราเองก็พลอยได้ปัญญาไปด้วย ก็ได้ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น แม้การฟังซ้ำกับเรื่องราวที่รู้อยู่แล้ว ก็เป็นการตอกย้ำ ซ้ำเติม เติมเต็ม ในชีวิต เวลาจะดึงเอามาใช้ได้ง่าย เร็ว ทันกาล นี่แหละ คือ อานิสงส์ ของการ ได้ยิน ได้ฟัง ได้ฝึกฝน สิ่งดี เราอย่าไปรำคาญในสิ่งที่ดี ควรยินดีเข้าไว้ เอประโยชน์เข้าไว้ในแต่ละเรื่อง อย่าเผลอไปรำคาญไปเพ่งโทษ
  • การไม่ประกอบกุศลธรรมเนือง ๆ จะทำให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิด และกุศลธรรมที่มีจะเสื่อมไป

ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์และหมู่มิตรดี เมตตาบารมีท่านทั้งหลาย ได้สร้างองค์ประกอบเหตุปัจจัยให้ข้าพเจ้่าได้ถึงพร้อมในการเดินบนเส้นทางธรรมที่ถูกตรง เท่าที่สามารถจะ ทำได้ สาธุค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.