สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นฤมล ยังแช่ม

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

การทำกสิกรรมไร้สารพิษทำให้ชีวิตผาสุก เพราะอาหารเป็นหนึ่งในโลก ดังนั้นเราต้องมาปลูกผัก ผลไม้ กินเองและแบ่งปันผู้อื่นกันคะ


ประวัติ

เตรียมจิตอาสาสวนป่านาบุญ 8 บำเพ็ญมาตั้งแต่ปี 60 เริ่มจากอาตวงเป็นน้องสาวของพ่อท่านอยู่ รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ท่านชวนไปฟังธรรมอ.หมอที่ไพศาลี แต่ตอนนั้นยังไม่ได้สนใจก็เลยไม่ได้ไปค่าย แต่มาตามฟังทางยูทูป เรื่องอุปกิเลส 16 คะ รู้สึกธรรมะที่อาจารย์เทศน์น่าสนใจ ก็เลยฟังในยูทูปอีกหลายๆ เรื่อง จากเทคนิค 9 ข้อ หรือยา9 เม็ด ได้นำมาใช้กับชีวิต ทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นหวัด ไม่ต้องกินยา ไม่ต้องไปโรงพยาบาล เรื่องร้ายลดลง เพราะมีมาตาลีเทพสารถีมาคอยเตือนเวลาที่เราทำผิดศีล เกิดความละอาย เกรงกลัวต่อวิบากกรรม ทำให้เราไม่ต้องทำชั่ว ช้า หนัก นาน เรื่องดีเพิ่มขึ้น คือมีโอกาสได้พบกับหมู่มิตรดี เวลามีปัญหาสู้กับกิเลสไม่ไหวมิตรดีก็ช่วยให้คำแนะนำ และเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับกิเลสคะ ความทุกข์สั้นลง จากเมื่อก่อนที่เราไม่รู้จักการตั้งศีลไม่รู้ว่าความชอบ ชัง เป็นกิเลส เหตุให้เกิดความทุกข์ ทำให้เราต้องตั้งศีลเพื่อลด ละ เลิก ในสิ่งที่ชอบ ชัง ชีวิตจะได้ไม่ทุกข์ ความผาสุกเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ตามฐานที่เราทำได้คะ และได้ฟังธรรมะที่พาพ้นทุกข์จากบิดาของพวกเราชาวแพทย์วิถีธรรม อ.หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจนค่ะ

สรุปสาระธรรมที่ได้จากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 “รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก”

ไม่ได้ไปค่าย แต่ได้ติดตามดูทางยูทูป ได้ความรู้เกี่ยวกับกสิกรรมในการทำปุ๋ย ยาฆ่าหญ้าตราหมอเขียว เป็นการปลูกผักที่เรียบง่าย ใช้พลาสติกที่เป็นขยะมาทำให้เกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุด คือต้อง มีพันธุ์ดี น้ำดี ดินดี แสงดี ศีลดี และมิตรดี ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็มีหลักคือต้องลดกิเลส และช่วยเหลือผู้อื่น สานพลังกับหมู่มิตรดี จะทำให้ทำทุกอย่างได้ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *