สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นปภา รัตนวงศา

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นางนปภา รัตนวงศา แก้วมั่นศีล นักศึกษาวิชารามระดับปัญญาตรีชั้นปีที่ 3

ได้มาบำเพ็ญครั้งนี้คุ้มค่ามากๆหนีน้ำท่วมมาเจอวิบากหลายอย่างแต่ผ่านไปได้ จะพากเพียรตามอาจารย์ต่อไปและเชิญชวนผู้ที่ทุกข์อยู่มาลองศึกษาดู


ประวัติ

สังกัดสวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เป็นจิตอาสามา 3ปี มาสนใจแพทย์วิถีธรรมเพราะสนใจธรรมะ ทุกข์จากครอบครัวที่ลูกเกเร ไม่ได้ดั่งใจเรา งานที่มีแต่ความแก่งแย่ง จากสุขภาพที่เป็นก้อนที่เต้านมทั้ง2ข้าง ข้างละ 20-30ก้อน รักษาทางแพทย์แผนปัจจุบัน 10ปีกว่าก็ไม่ดีขึ้น ต่อมาเจอไทรอยด์เป็นพิษ กินยาไทรอยด์ 6เดือน และต้องคอยตรวจเช็คทุกปี หนักสุดเป็นรูมาตอยด์ เป็นหนักช่วยตัวเองได้น้อย แปรงฟันไม่ได้ ใส่เสื้อผ้าไม่ได้ นั่งนอนต้องมีคนช่วยพยุง เวลาปัสสาวะต้องใช้วิธียืน นั่งแล้วลุกขึ้นไม่ได้ ปวดทุกจุดของกล้ามเนื้อ เจ็บทุกจุดของร่างกาย กดไม่มีจุดที่ไม่เจ็บ ใช้แพทย์แผนปัจจุบัน 2ปี กินยาสเตียรอยด์และยารักษาน้องๆมะเร็ง หมอบอกไม่หายต้องรับประทานไปตลอดชีวิต จึงมาศึกษาแพทย์ทางเลือก

หลังปฎิบัติแล้ว ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายก้อนที่เต้านมหายไป ไทรอยด์หายไป รูมาตอยด์ดีขึ้นมากเหลือ5%มีปวดบ้างที่ข้อมือ ข้อเท้า มิให้เราประมาท และคงมีอีกหลายโรคที่เราหาไม่เจอก็หายไปหมดแม้แต่การเป็นหวัดเล็กๆน้อยๆก็ไม่มี เรื่องจิตใจ ลดความอยากได้ดั่งใจลง ความโกรธลดลง จิตใจจิตวิญญาณเป็นสุขได้ ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์ไม่สบายใจก็สามารถอ่านได้เร็วขึ้นๆ ถึงแม้จะมีเรื่องไม่ดีมาคิดเป็นพุทธะได้เร็วขึ้น ยังแปลกใจตัวเองอยู่เลยว่าโชคดีที่สุดเลยที่เจอพระโพธิสัตว์ ได้พบอาจารย์ปลายปี 2558 มิฉะนั้นคงนอนติดเตียงหรือตายไปแล้วก็ได้ ขอบคุณยา9เม็ด โดยเฉพาะยาเม็ดที่ 8และ9 ของท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะ

สรุปสาระธรรมที่ได้จากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 “รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก”

อาจารย์ท่านเน้นทำกสิกรรมไร้สารพิษ เพราะเรื่องสุขภาพท่านทำได้สำเร็จแล้ว ตอนนี้ทุกคนในโลกกำลังขาดแคลนอาหารไร้สารพิษ ถึงแม้จะมีเงินก็ซื้อไม่ได้ โดยใช้หลัก 6ข้อ คือ พันธุ์ดี ดินดี น้ำดี แสงดี ศีลดี มิตรดี ที่คนทั่วไปขาดคือ ศีลดี และมิตรดีแต่ใน พวธ.เรามี2ข้อนี้ จึงเจริญรุ่งเรือง โดยใช้ การจัดทำแปลงปลูกโดยเน้นนาแปลงเล็กใช้เพื่อนพืช และทำระบบน้ำโดยไม่ต้องรดน้ำ การทำปุ๋ยตราหมอ การเพาะเมล็ดพันธุ์ ยาฆ่าหญ้าตราหมอเขียว ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงใช้ในแต่ละสถานที่ได้จะได้พึ่งตนเองที่เหลือกินก็แบ่งปัน หรือจำหน่ายในราคาถูกต่อไป

ซึ่งสอดร้อยกับธรรมะที่เน้น โพชฌงค์7 คือธรรมที่เป็นองค์แห่งความตรัสรู้ 7อย่าง คือ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปิติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา ซึ่งเป็นหลักธรรมส่วนหนึ่งของ โพธิปักขิยธรรม 37เป็นธรรมแห่งความตรัสรู้ เกื้อหนุนแห่งอริยมรรคอันได้แก่ สติปัฏฐาน4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท4 อินทรีย์5 พละ5 โพชฌงค์7 มรรคมีองค์ 8 เน้นการอปริหานิยธรรมทุกวันจึงเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *