สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : มัณฑนา ชนัวร์ร

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นางมัณฑนา ชนัวร์ร เตี้ย ศีลประดับ

การศึกษาผ่านทางออนไลน์ก็เข้าถึงธรรมได้ เราคารพ ศรัทธา ตั้งมั่น ไม่ว่าจะอยูทึ่ไหนก็เหมือนอยู่ใกล้ และก็สามรถได้ดูทุกกิจกรรมที่พี่น้องทำและได้เรียนรู้ตาม


ประวัติ

เป็นผู้ร่วมบำเพ็ญจิตอาสา สวน6 รู้จักแพทย์วิถีธรรมปลายปี2559 ได้รู้จักจากมิตรดีคนหนึ่งและได้ฟังธรรมะของท่านอาจารย์หมอเขียวใน youtube ได้ร่วมจัดค่ายที่เยอรมันหลายครั้ง และได้มีโอกาสไปเข้าค่ายที่เมืองไทยครั้งแรก รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์และซึ้งในธรรมะของท่านมาก และพี่น้องจิตอาสาที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน มาปี2562 ได้สมัคร.เป็นนักศึกษาวิชาราม ได้เรียนรู้ อริยสัจ๔ ได้เรียนรู้การดับทุกข์ ทุกข์มาตั้งนานไม่รูจักดับ ไม่รู้จักหมด พอได้มาเรียนรู้ ทุกข์เริ่มหมด ทุกข์เริ่มดับ เกิดได้ดับได้ สนุกดีนะที่ได้รู้จักทุกข์ ได้เห็นกิเลส ได้ล้างกิเลส ได้ฆ่ากิเลส ได้รู้จักวิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้ง จิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่ง ได้หมู่มิตรดี ได้เดินทาง ได้เห็นทางที่ถูกตรง ทางนี้ทางเดียวคือทางสายเอก ทางอื่นไม่มี

สรุปสาระธรรมที่ได้จากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 “รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก”

สาระธรรมที่ได้ ได้ฟังธรรมะที่เข้มที่ถูกตรงตามสถานเหตุการณ์ได้ใจที่แข็งแกร่ง และได้ความไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะเราเคยคิดเวลาที่ไลฟสดเราก็อยากที่ดูตอนไลฟสดแต่ปัญหาที่เกิดคือเวลาสถานที่เราอยู่ไม่ได้ตรงกับเวลาที่ประเทศไทย ใหม่ๆเราก็จะเบียดเบียนตัวเองและคนรอบข้าง แต่พอมาพิจารณาแล้วเราสามรถที่ติดตามดูทีหลังก็ได้ โดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองและคนรอบข้างและไม่เพิ่มวิบากกรรมด้วย และได้นึกถึงบทธรรม ไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็ได้ฟังธรรมให้เกิดธรรม ได้เรียนรู้สภาวธรรมจากพี่น้อง ได้เรียนรู้ใจตนเองตาม ได้เห็นความเสียสละของท่านอาจารย์และพี่น้องก็เห็นมาตลอดที่ท่านไม่เคยหยุดเลย ตั้งแต่ที่ได้รูจัก พวธ ตัวเองก็ขอยกท่านอาจารย์และพี่น้องเป็นแรงใจเวลาตัวเองเหนื่อยก็จะบอกกับตัวเองว่า เธอนะแค่นี้ ดูท่านอาจารย์กับพี่น้องสิทำงานฟรีอีกต่างหาก ก็มีกำลังใจกำลังกายสู้ต่อ

แม้ว่าจะอยู่ไกลแต่เหมือนอยู่ใกล้มาก ได้เรียนรู้การปลูกพืชผักที่เราทำเองเหมือนมันยากมากแต่พอมาดูมาทำตามที่ท่านอาจารย์และพี่น้องทำมันง่ายมาก ถ้าเราไม่ยึดที่จะเอาแต่ดีอย่างเดียว ได้พลังเหนี่ยวนำที่จะเรียนรู้การปลูกผักไร้สารผิษต่อไปค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.