สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นฤมล จารุเดช

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นฤมล จารุเดช

ไม่สามารถเดินทางไปค่ายที่ภูผา แต่ฟังจากยูทูปยึดเอาคำสอนอาจารย์ “ฝึกตนเพื่อตน” เพื่อจะไปช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอค่ะ”


ประวัติ

จิตอาสาสวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ ออสเตรเลีย เข้ามารู้จัก พวธ. ปี 2018 มีจุดเริ่มต้นจากการฟังทางยูทูปขณะที่ทำงาน (ลูกค้าในเวลานั้น คือ พี่หล้า จิตอาสาออสเตรเลีย เปิดให้ฟังระหว่างทำงาน) ได้ฟังเกี่ยวกับอาหารปรับสมดุลร้อนเย็น การรักษาแบบธรรมชาติองค์รวมที่สอนควบคู่กับธรรมะ

ผลที่ได้จากการปฏิบัติตามหลักของ พวธ.

  • 1. ด้านสุขภาพร่างกาย คือเบากาย หันมากินอาหารมังสวิรัติ, รวมถึงอาการตกขาวที่เป็นมานาน มีอาการทุเลา-หายไป, น้ำหนักลดลงจาก 60kg เหลือ 52-54 kg, อาการนอนกรนเวลาทำงานเหนื่อยก็หายไป, ใช้เวลานอนเพื่อให้เต็มกำลังลดลงเหลือ 6 ชม จากเดิมต้องใช้เวลานอนถึง 8 ชมอย่างน้อยต่อวัน
  • 2. ด้านจิตใจ คือ ใจเย็นกว่าเดิม เข้าใจตนเอง แยกแยะสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจได้ดีมากยิ่งขึ้น เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งมากขึ้น
  • 3. ด้านเหตุการณ์ คือ การเพิ่มศีล และเริ่มปฏิบัติ ทำให้ได้มีโอกาสทำอาชีพ “ครู” ในวิทยาลัยในซิดนีย์ ซึ่งเป็นอาชีพที่เคยพูดไว้ตอนเด็ก ๆ

สรุปสาระธรรมที่ได้จากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 “รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก”

ความฉลาดของการเรียนรู้ธรรมะคือการไม่ทุกข์ได้ทุกสถานการณ์ และการลด ละ เลิก วาง และล้างกิเลสได้ต้องทำเป็นขั้นเป็นลำดับ ๆ ไป ข้ามขั้นไม่ได้ เพราะเราสั่งสมพละอินทรีย์ในการปฏิบัติเรื่องนั้น แง่นั้นมุมนี้ได้แตกต่างกัน การล้างกิเลสมาในแต่ละชาติก็แตกต่างกัน แต่ละคนล้างกิเลสมาต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ควรเพ่งโทษดูถูก รังเกียจ ตำหนิความไม่ดีที่ใครยังล้างไม่ได้ เพราะการล้างกิเลสเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เข้ากับหลักธรรมอันหนึ่งด้วยคือ การปฏิบัติพรหม 4 หน้า วางดีที่เราทำ เดินมรรคไว้ว่าจะทำใจไร้ทุกข์ได้ ในทุกอย่าง จะช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่นก็ตาม เราก็สามารถยินดีได้เสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *