สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ในค่ายพระไตรปิฎกครั้งนี้ก็ยังไม่ได้ไปเช่นเคย ปีนี้เป็นปีแรกตั้งแต่รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาที่ไม่ได้ค่ายใด ๆ เลย แต่การร่วมบรรยากาศค่ายออนไลน์ ก็ทำให้รู้สึกว่าระยะทางใกล้ขึ้น


ประวัติ

เข้าค่ายแพทย์วิถีธรรม มาตั้งแต่ปี 2556 จากนั้นก็ติดตามศึกษาและปฏิบัติตามเรื่อยมา จนปัจจุบันได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานในส่วนที่ถนัด

สรุปสาระธรรมที่ได้จากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 “รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก”

ในค่ายนี้จะได้ฟังธรรมในช่วงประชุมเป็นหลัก ส่วนรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ตอนเช้านั้นเป็นรอง แต่ก็ยังสามารถเก็บสาระธรรมมาได้บ้าง

  • ช่วยคนที่ศรัทธา อาจารย์หมอเขียว สอนให้รู้จักการประมาณในการช่วยคน การสอนคน สอนคนที่มีโอกาสจะเข้าใจก่อน จึงได้เข้าใจว่าที่ผ่านมาก็ทำถูกแล้ว เพราะจะเน้นประมาณตามความศรัทธามากเป็นหลัก แม้จะมีคนมากมาย แต่เราจะประเมินคนที่ศรัทธาเรามาก่อนเสมอ ที่เหลือจะเท่าไหร่ไม่สำคัญ สำคัญคือประโยชน์สูงสุดตรงหน้า คือศรัทธาที่เขามีให้สูงสุด ไม่ใช่ว่าเราเกลี่ยธรรมที่ประมาณให้ทุกฐานะ อันนั้นเคยทำมาแล้ว เจ๊ง ไม่เจริญ ประโยชน์น้อย แถมยังเข้าใจกันผิดอีก ไปกันใหญ่ เอาแน่ ๆ ดีกว่า เน้นคุณภาพดีกว่าปริมาณ
  • ให้เอื้อคนที่เขาพอจะพิงเชือกได้ อาจารย์สอนให้อนุโลม เป็นกรณี ๆ แม้บางคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม อาจจะไม่ได้ดี ไม่ได้เข้าใจนัก แต่ถ้ายังยินดีในศีล ในธรรม ยังศรัทธากัน ก็ให้เขาพิงเชือกอยู่กันไป ช่วยกันไป คนที่ไม่ไหวเขาจะหลุดออกไปเอง

ได้เห็นหลาย ๆ อย่างที่อาจารย์ทำให้ดู พูดให้ฟัง ให้พอเข้าใจทิศทาง การปฏิบัติ นิมิต หรือเครื่องหมายที่อาจารย์แสดง ให้ความสำคัญ สื่อสารให้เข้าใจ ให้รับรู้ ให้ดูไว้ ก็เรียนรู้ไปตามที่อาจารย์หมอเขียวสอน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *