สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : บัณฑิตา โฟกท์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม

การศึกษาเข้าค่ายพระไตรปิฎกทางออนไลน์เป็นทางออกที่ดีในยุคนี้ ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมจากสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ และ สามารถประยุกต์การปฏิบัติตามที่บ้านเท่าที่จะทำได้เหมือนเข้าค่ายจริงกับท่านอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และพี่น้องหมู่กลุ่มที่ภูผาฟ้าน้ำได้


ประวัติ

เป็นจิตอาสา สังกัดสวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ รู้จักและบำเพ็ญกับตนเองมาตั้งแต่ปี ต้นปี 2556 มีญาติแนะนำให้ติดตาม และได้ปฏิบัติตามทางยูทูบ สนใจธรรมะและการเข้าค่ายพระไตรปิฎกพร้อมๆกับการดูแลาขภาพตามหลักสมดุลร้อนเย็น มีความเคารพและศรัทธาสุดหัวใจตั้งจิตเป็นลูกศิษย์ทางจิตวิญญาณต่อท่านอาจารย์หมอเขียวทางยูทูบ ในปีต่อ ๆ มา ได้ติดตามเข้าค่ายสุขภาพและค่ายพระไตรปิฎกที่ประเทศไทยต่อเนื่องและได้ร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องหมู่กลุ่มที่ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไร สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม จิตวิญญาณข้มแข็ง กล้าแกร่ง ขึ้นเป็นเป็นลำดับๆอย่างมาก และปัจจุบันนี้ รู้สึกเป็นอิสระภาพจากสิ่งใดๆหลายๆเรื่องพร้อมๆกับ เกิดความรู้สึกเมตตาสงสารต่อพี่น้องผองเพื่อน มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้อย่างสุดซึ้งในหัวใจ เพราะได้เข้าใจเรื่องกรรมและวิบากกรรมอย่างชัดเจน

สาระธรรม

การเข้าค่ายครั้งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นค่ายพระไตรปิฎก ที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก(โลกของข้าพเจ้า) ที่ข้าพเจ้าได้เพาะถั่วงอกได้สวยที่สุดตั้งแต่เพาะมา สมกับเป็นค่ายกสิกรรมไร้สารพิษจริงๆ ข้าพเจ้าจึงตั้งชื่อถัวงอกนี้ว่า ถั่วงอกไร้สารพิษพลังศีล รสกรอบหวาน และข้าพเจ้าได้ส่งการบ้านทั้งกสิกรรมไร้สารพิษ และการบ้านอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรม จากผลิตผลของถั่วงอก เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อค่าย “กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก” และในสถานการณ์โรคระบาด ณ เวลานี้ ที่ต้องหยุดเชื้ออยู่บ้านตามนโยบายของทางราชการเยอรมนี ก็ได้รับความอบอุ่น มีพลังและกำลังใจ จากครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก ผ่านซูม เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีส่วนสำคัญช่วยทำให้ได้รับโอกาสเข้าค่ายออนไลน์ และได้สอบสภาวะธรรมอริยสัจสี่ทางออนไลน์ รับรู้ได้จริง ๆ ทั้งทางกายภาพและทางจิตวิญญาณ ว่า แม้อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้

เป็นการปฏิบัติธรรมยุค New normal ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงธรรม ผ่านเทคโนโลยีสื่อต่างๆ สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส คือได้ตั้งศีลมาปฏิบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะ เข้าสู่วิถีชีวิตที่ กินน้อยใช้น้อย เรียบง่าย พึ่งตน และ ช่วยคนให้พ้นทุกข์ตามที่ตัวเองจะทำได้ในเวลานี้ และจะปฏิบัติตนเหมือนเข้าค่ายพระไตรปิฎกทุกวัน คือจะมีการแลกเปลี่ยนสภาวะธรรมอริยสัจสี่กับพี่น้องหมู่กลุ่มตามที่ได้ตกลงกันไว้คือ พี่น้องท่านใดมีสภาวะธรรม อยากจะเล่า ทุกขอริยสัจอะไรๆ ก็ให้กดเข้าไลน์กลุ่มได้ตลอดเวลา (ห้องไลน์ธรรมะEmergency)

ข้าพเจ้ายินดีที่จะแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำเสมอตามที่ตัวเองสะดวก และ ยินดีช่วยพี่น้องที่ต้องการให้ช่วยทำการบ้านนักศึกษาวิชชารามส่งในแต่ละสัปดาห์ นับจากวันนี้ไปข้าพเจ้าจะเร่งพากเพียรลดกิเลสตัวละเอียดให้ได้มาก ๆ เจริญสติเพื่อตรวจจับกิเลสและตั้งมั่นให้ถึงจิตที่จะเพิ่มศีลขึ้นเรื่อยๆตามที่ตัวเองจะทำได้โดยไม่ยากไม่ลำบากฝืดฝืนจนเกินไป สาระธรรมที่ประทับใจในค่ายนี้คือ # บุญ คือการชำระกิเลส #กุศลคือ การช่วยเหลือผู้อื่น #ศีลดี มิตรดี เป็นส่วนสำคัญในการทำกสิกรรมไร้สารพิษตามหลักแพทย์วิถีธรรม #ลดกิเลสให้มากๆ สานพลังหมู่มิตรดีช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้อาศัยสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต #ถ้าเรารอเก่ง แล้วค่อยทำ ก็เท่ากับว่าเราหวังเป็นพระพุทธเจ้าก่อน โดยที่ไม่บำเพ็ญ อย่าเป็นอสูรกาย ปิดกั้นความเจริญของตนเองและผู้อื่น ให้ซื่อสัตย์ บอกเท่าที่รู้ตามภูมิที่มี เต็มใจทำ สั่งสมบารมีไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นแล้ว ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วยิ่งมีพลังและกำลังใจยิ่งๆขึ้นไป ในการพากเพียรลดกิเลสไปด้วยช่วยพี่น้องไปด้วย กราบสาธุธรรมค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.