การบ้าน : อริยสัจ 4

การบ้านอริยสัจ 4 เริ่มต้นตั้งแต่ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 22 รุ่น วิปัสสนา อุปาทานขันธ์ 5  ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อ่านคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ 620203 ข้อแนะนำและข้อควรรู้ การบ้านนักศึกษาวิชชาราม

ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับสภาวธรรมรายสัปดาห์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ทางใจ ทางร่างกาย และทางเหตุการณ์ ในชีวิตประจำวัน ด้วยอริยสัจ 4 และการปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญาของท่าน

 • โจทย์ :  อธิบาย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ในการล้างกิเลสของตนเอง 1 เรื่อง ต่อสัปดาห์ หรือส่งได้มากกว่า 1 เรื่อง (ตามความสะดวกของนักศึกษา)
 • การส่งการบ้าน : ส่งได้ที่ [ google form  ] update link 6/2/2563
 • คู่มือการส่งการบ้านอริยสัจ 4
 • วิดีโอตัวอย่างการส่งการบ้านอริยสัจ 4

 • ขยายรายละเอียดการส่งการบ้าน : เมื่อนักศึกษาวิชชาราม กดเข้าไปตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านบน จะพบแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล โดยจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้
 1. Email address : ใส่อีเมล์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 2. รหัสนักศึกษา : ใส่รหัสนักศึกษาวิชชาราม สามารถตรวจสอบได้ใน (ลิงก์นี้)
 3. ชื่อ นามสกุล : ใส่ชื่อและนามสกุลตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
 4. เบอร์โทรติดต่อ : ใส่เบอร์โทรติดต่อกลับ
 5. สาระธรรมฯ” : ใส่เนื้อหาของการบ้านในช่องนี้
 6. กดปุ่ม submit เพื่อส่งการบ้านเข้าระบบ
 • ข้อแนะนำอื่น ๆ  : ข้อมูลการบ้านอริยสัจ 4 นี้มีโอกาสที่จะนำไปเปิดเผยเป็นสาธารณะประโยชน์ จึงขอให้นักศึกษาประมาณการนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสม
 • ติดต่อสอบถาม : หากนักศึกษามีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถส่งข้อความเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางแบบฟอร์มด้านล่าง

เข้าสู่หน้ารวบรวมข้อมูลการบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.