ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 15

รายงานข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน อริยสัจ 4 ครั้งที่ 15

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30-17.30 น.

บรรยากาศห้องเรียน นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาสนใจร่วมทำการบ้านทั้งหมด 22 ท่าน และมีนักศึกษาสนใจนำการบ้านของตัวท่านเองมาบำเพ็ญ ดังนี้

  1. คุณพิมพ์พศินา สิทธิประเสริฐ (น้าหมู-เพียรเย็นพุทธ) เรื่อง พ่อบ้านไม่ให้โอกาสพูด
    ทุกข์พ่อบ้านไม่ให้โอกาสพูด ที่ยังพูดไม่จบ พิจารณาใจตนเองแล้วว่านี้เป็นการกระทำของเราเองต้องเข้าใจเรื่องกรรมให้แจ่มแจ้ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันสังเคราะห์ให้เราเห็นการกระทำของเรา ที่เคยไปเพ่งโทษหรือไปส่งเสริมทำชั่วมาจึงได้รับวิบากร้าย “เจอผัสสะไม่ดีได้โชค 5 ชั้น คือได้เห็นทุกข์ ได้ล้างทุกข์ ได้ใช้วิบาก และเพิ่มวิบากดี ดีก็จะออกฤทธิ์ ได้มากยิ่งขึ้น” ใจก็คลายใจไร้ทุกข์อย่างเบิกบาน
  2. น.ส ชรินรัตน์ ชุมจีด (น้ำน้อมศีล) เรื่อง ได้จับเวลาฆ่ากิเลส
    ใจกังวลกลัวว่าการบอกเวลาของเราจะผิดพลาดเหมือนคราวก่อน แล้วจะทำให้เสียเวลาพี่น้องมาแก้ไขอีก ได้ตั้งศีลมาปฏิบัติพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ พิจารณาโทษของกิเลสที่ทำให้ทุกข์ใจ กลัวจะผิดพลาด เราต้องยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะดีจะร้ายเมื่อเราได้ทำเต็มที่แล้ว ทำให้คลายทุกข์ใจลงได้
  3. คุณนปภา รัตนวงศา เรื่อง กระจกเงา
    มีน้องที่เป็นโรครูมาตอยด์มาปรึกษาการใช้ศาสตร์ของแพทย์วิถีธรรม ไม่อยากรับประทานยาแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เมื่อได้พูดคุยกันมากขึ้น จะมีคำพูดว่า น้องเข้าใจแล้ว ได้ฟังมาแล้ว ได้ศึกษามาแล้ว รู้เรื่องทุกเรื่อง จึงเกิดอาการความขุ่นใจ ได้พิจารณาความจริงตามกฎไตรลักษณ์ว่า ทุกอย่างมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป เกิดขึ้น เพราะเราอยาก อยากให้น้องทำตาม พิจารณาเรื่องวิบากกรรม ซึ่งเห็นอย่างชัดเจนว่านั่นตัวเรา ชัดเจนมาก ทำมาก่อนทั้งหมดยิ่งตอนทำงานก็พยายามยัดเยียดความรู้ การปฎิบัติตนให้คนไข้ เชื่อชัดในเรื่องความอยากเป็นทุกข์ ไม่อยาก ไม่ทุกข์ ที่สำคัญคือได้ล้างทุกข์ใจ ใจไม่ทุกข์ ยินดีที่ได้ให้คำแนะนำ

จากนั้นยังมีเวลาจึงได้มีการแลกเปลี่ยนสนทนาสภาวธรรมกัน โดยมีคุณนาลี วิไลสักนักศึกษาจากประเทศลาว ได้มาแชร์สภาวธรรมของท่าน ท่านเล่าว่าขณะประชุมอยู่ที่โรงเรียน มีความรู้สึกเหมือนโดนเพ่งโทษ จากการที่ตนเองปฏิบัติธรรมและไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทำให้ท่านเกิดความทุกข์อึดอัดใจ ท่านเห็นกิเลสตัวไม่พอใจไม่ชอบใจจึงได้ ล้างกิเลสที่น่ารังเกียจของท่านเอง ด้วยหลักอริยสัจ 4

อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ -รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *