ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้านวิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 19

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้านวิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 19

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30-17.30 น.

บรรยากาศห้องเรียน นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาสนใจร่วมทำการบ้านทั้งหมด 12 ท่าน และมีนักศึกษาสนใจนำการบ้านของตัวท่านเองมาบำเพ็ญ ดังนี้

  1. คุณวิภาภรณ์ กอจรัญจิตต์ (ใจพอแล้ว) เรื่อง หยุด (อยากดี)ได้ไหม
    ท่านมีทุกข์เกิดความรู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ มีความอยากให้ท่านหยุดพูดนอกเรื่องในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีความยึดดีว่าท่านพูดเรื่องที่ประชุมกันจะชอบใจ ท่านได้พิจารณาโทษของการมีความอยากได้ดั่งใจ ว่ามันเป็นทุกข์ มันทำให้เราหงุดหงิด ฟังประชุมไม่ค่อยรู้เรื่อง โทษของการมีความยึด มันทำให้เราไปเพ่งโทษผู้อื่น สร้างวิบากกรรมใหม่ ท่านนึกถึงคำอาจารย์ที่พูดว่า “ถ้าเค้ารู้ เค้าไม่ทำอย่างนั้นหรอก เค้าทำเพราะเค้าไม่รู้” แต่เราที่รู้ตัวแล้วว่ามีทุกข์ จับกิเลสตัวอยาก ตัวยึดได้แล้ว เราจึงหันมาล้างกิเลสในใจ ใจก็คลายลง และก็ร่วมประชุมต่อไปใจเบิกบาน
    คุรุดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ ได้ร่วมสังเคราะห์เรื่องรางวัลของนักบำเพ็ญ ว่าการทำงานกับหมู่นี่แหละมีผัสสะมาให้เราได้เห็นกิเลส ได้ล้างกิเลสของตัวเอง เพราะแต่ละคนที่เข้ามาด้วยฐานจิตที่แตกต่างกัน ท่านเองเวลามีปํญหาท่านก็มองอาจารย์หมอเขียวเป็นแบบอย่าง ที่ท่านพาคนมาพ้นทุกข์ไปตามฐานของลูกศิษย์ได้ด้วยใจที่ไร้ทุกข์ เพราะท่านเข้าใจและไม่ถือสา
  2. คณพิมพ์ศินา สิทธิประเสริญ เรื่อง เห็นตัวเอง
    ท่านมีทุกข์จากเห็นคนทิ้งขยะในสวนสาธารณะไม่เป็นที่เป็นทาง  ท่านยึดว่าถ้าคนเขาทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง จะสุขใจชอบใจ ท่านได้พิจารณาว่าท่านเองก็เคยเป็นมาส่งเสริมมา ท่านเลยไม่เพ่งโทษถือสา ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านใช้วิบาก ได้ล้างทุกข์ ใจท่านก็เบิกบานยินดี
    คุรุบ่าวสุขแสงพุทธได้ให้ความเห็นว่า การที่เราพิจารณาจับกิเลสของเราได้ แล้วล้างกิเลสด้วยการให้สัมมาทิฏฐิเข้าไป เป็นการสร้างกุศลสัญญาใหม่เข้าไปในจิตวิญญาณของเรา เวลาท่านจับกิเลสเห็นกิเลสได้ท่านจะพิจารณาว่า เอาเข้าไปความชั่วของกู เอาประโยชน์ให้ได้ กูทำมา สิ่งที่เราได้รับเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราทำมาเท่านั้น

วันนี้เรามีนักเรียนวิชชาราม รุนเด็กมาร่วมเรียนรู้ และได้นำการบ้านมาร่วมด้วยคือเด็กชายดินไททอง เรื่อง ไฟดูด เนื่องจากเอาไฟฉายไปเสียบปลั๊กไฟเพื่อชาร์จไฟ แล้วโดนไฟดูด ตกใจกลัว และเจ็บมือ เกิดทุกข์ใจชังที่ไฟดูดและเจ็บ

อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ -รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *