ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้านวิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 18

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้านวิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 18

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30-17.30 น.

บรรยากาศห้องเรียน นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาสนใจร่วมทำการบ้านทั้งหมด 12 ท่าน และมีนักศึกษาสนใจนำการบ้านของตัวท่านเองมาบำเพ็ญ ดังนี้

  1. คุณพรนภา บุรณศิริ (เพียรเพชรพร) เรื่อง การทำผิดอย่างแรงที่ได้ถอนต้นสมุนไพร
    ท่านทุกข์ใจที่รู้ว่าตัวเองได้ทำผิดพลาดในอดีต ที่ได้ถอนต้นโกฐจุฬาลัมพาทิ้ง ด้วยความไม่รู้ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่า พอรู้คุณค่าเกิดสำนึกผิดและได้ขออโหสิกรรมกับหมู่กลุ่ม พี่น้องร่วมกันสังเคราะห์ว่า คนเราทำผิดทำพลาดมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ แต่ในปัจุบันเราต้องไม่ทำทุกข์ทับถมตน อันเป็นกรรมดีใหม่ในปัจจุบัน กรรมใหม่จะดึงสิ่งดีมาให้ตน แต่ถ้าเราเสียใจกับอดีตที่ผิดพลาด จะเป็นการสร้างวิบากร้ายใหม่มาให้ตน ก็จะเป็นแรงเหนี่ยวนำวิบากร้ายมาให้ได้ ทำให้ทุกข์ใจได้
  2. คุณอรวิภา กริฟฟิธส์ เรื่อง รางวัลของคนคู่
    ทุกข์ของท่านเกิดจากความไม่ได้ดั่งใจ เนื่องจากไม่อยากให้พ่อบ้านไป รับส่งเพื่อนไปเล่นกีฬาแบตมินตัน แต่พ่อบ้านท่านไม่เชื่อฟังยังคงยืนยันที่จะไปเหมือนเดิม ท่านเห็นกิเลสที่จะเอาตามใจตัวเองจึงเดินมรรคล้างกิเลสของท่านด้วยหลักอริยสัจ 4 ท่านเห็นว่าความโลภที่จะเอาสิ่งที่ไม่ใช่กุศลอกุศลของท่าน เป็นสิ่งไม่ดีผิดศีล และท่านได้พิจารณาเรื่องกรรมด้วยว่า เราหรือใครได้รับอะไรก็เราทำมา ส่งเสริมมาทั้งนั้น อย่าเพ่งโทษถือสากันดีกว่า ขอบคุณผัสสะที่พ่อบ้านทำให้กิเลสดิ้น ท่านรู้สึกยินดีถือว่าเป็นรางวัลที่ได้เห็นกิเลส ได้ล้างกิเลส
  3. คุณนาลี วิไลสัก เรื่อง ท้อเพราะกิเลสมาขวาง
    ท่านทุกข์ใจเวลาจับกิเลสได้ แล้วเขียนเป็นภาษาไทยไม่ได้เร็วทันใจ ด้วยความใจร้อนทำให้เกิดอาการเบื่อเซ็งการเขียนการบ้าน พอท่านเห็นกิเลส ท่านจึงได้พิจารณาเพื่อปราบมารตัวใจร้อนของท่าน ท่านจึงให้ปัญญากับกิเลสว่า ปัญหาและอุปสรรคไม่เคยหมดไปจากโลก มีแต่ทุกข์ใจเท่านั้นที่หมดไปจากเราได้ พี่น้องนักศึกษาร่วมอนุโมทนาและให้กำลังใจท่าน

จากนั้นคุณวิภาภรณ์ กอจรัญจิตต์ (ใจพอแล้ว) พิธีกรของเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องที่ท่านทุกข์กับการที่มีคนให้ของที่ท่านไม่ต้องการทำให้ท่านทุกข์ใจ แต่พอท่านพิจารณากรรม และเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่ามันเป็นกุศลอกุศลที่ท่านต้องรับ ท่านก็ยินดีรับ ยินดีให้มันหมดไป ท่านก็สุขสบายใจไร้ทุกข์

อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ -รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *