ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 17

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 17

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30-17.30 น.

บรรยากาศห้องเรียน นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาสนใจร่วมทำการบ้านทั้งหมด 20 ท่าน และมีนักศึกษาสนใจนำการบ้านของตัวท่านเองมาบำเพ็ญ ดังนี้

  1. คุณสุดใจ โสะหาบ เรื่อง อยากมีความมั่นใจ
    ทุกข์ของท่านเกิดจากมีความกลัวกังวล เวลาที่จะต้องพูดต่อหน้าหมู่มาก ๆ ท่านจึงได้นำกิเลสตัวนี้ของท่านมาเปิดเผยต่อหน้าหมู่มิตรดี ซึ่งท่านก็ได้ผ่านพ้นความกลัวมาระดับหนึ่ง พี่น้องนักศึกษาได้ให้กำลังใจ รวมทั้งคุรุดินณ์ได้แชร์ประสบการณ์ของตัวท่านเองว่า ท่านก็เป็นคนที่มีความกลัวที่จะพูดต่อหน้าผู้อื่น แต่ท่านก็ก้าวพ้นด้วยการทำบ่อย ๆ ใช้วิบากกรรมไป จนวิบากเบาบาง อาการเหล่านั้นก็ลดลงเป็นลำดับ ยินดีรับ ยินดีให้หมดไป ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ คุรุบ่าวสุขแสงพุทธก็ได้แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมว่า พิจารณาอ่านอาการจิตของเราเมื่อมีผัสสะ อย่าอยากได้มากกว่าที่เป็นไปได้จริง พิจารณากรรมว่าเราเคยไปดูถูกชิงซังผู้อื่นมา เคยเพ่งโทษถือสามา รับแล้วก็หมดไป และมีพี่น้องท่านอื่น ๆ ร่วมสังเคราะห์อย่าอยากได้มากกว่าที่เป็นไปได้จริง
  2. คุณอรวิภา กริฟฟิธส์ เรื่อง ความอยากเป็นทุกข์
    ท่านเกิดทุกข์จากอยากกินขนมปังย่าง ทั้งที่ไม่หิวและได้ตั้งศีลกินมื้อเดียวด้วย แต่ด้วยทนกิเลสไม่ไหวก็หลงไปทำตาม จนทำให้เกิดทุกข์ทางกายได้รับความไม่สบาย เกิดกรดไหลย้อน ท่านได้สำนึกผิด ยอมรับผิด เห็นโทษภัยของความอยาก แม้ว่าได้สมอยากก็สุขชั่วคราว แต่ทุกข์ยาวนาน ท่านได้แก้ทุกข์ทางกายของท่านด้วยการดื่มน้ำสมุนไพร คือผงกล้วยดิบ 1 ช้อนชา ผงถ่าน 1 ช้อนชา และได้สวนล้างลำไส้ อาการทางกายก็ทุเลาหายไป พี่น้องนักศึกษาร่วมกันสังเคราะห์ สุขจากกิเลสราคะทำให้เป็นแรงเหนี่ยวนำที่ไม่ดี เสียทุนรอนและเวลา คุรุบ่าวสุขแสงพุทธ กล่าวว่า กิเลสเป็นอวิชชา แต่พอเราตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติ ทำให้เราเห็นเวทนาได้เร็วขึ้น

จากนั้นพี่น้องนักศึกษา ได้แลกปลี่ยนสภาวธรรมกัน คุรุบ่าวสุขแสงพุทธ เล่าว่าถ้าเราล้างชอบชัง ความกลัวกังวลต่าง ๆ ลดกิเลสได้ จะทำให้เรารู้สภาพธาตุทั้งปวง ธาตุกิเลสทำให้เราทุกข์ คือความกังวล หวั่นไหว พยาบาท ส่วนธาตุพุทธะ คือ ธาตุแห่งความเบิกบาน แจ่มใส ใจไร้ทุกข์
คุณแบมมุกแสงธรรมจากเยอรมันนี ได้แลกเปลี่ยนสภาวธรรมการปลูกบล็อคโคลี ว่าเป็นครั้งแรกที่ปลูก ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีดอกเพราะมีแต่ใบได้วางใจ เก็บใบไปกินก่อน และต่อมาเห็นเริ่มมีดอกเกิดขึ้น ตั้งแต่เล็ก ๆ เท่าเหรียญบาทและคอยเฝ้าดูการเติบโตของเขา จนกระทั้งโตและได้เก็บมาให้พี่น้องในห้องได้ดู ท่านเห็นอาการกิเลสตัวดีใจอยากอวดพี่น้อง ท่านวางใจว่าได้อดก็ได้ไม่ได้อวดก็ได้ พอวางใจได้ เห็นยังมีเวลาเหลือ พิธีกรของเราเลยให้โอกาสท่านพูด
คุณศรายุทธ พูนพิน ได้สาระภาพกับหมู่ว่าไม่ได้ทำตามอาจารย์ ที่เน้นให้เราทำเล็กไปหาใหญ่ ทำให้ท่านรู้สึกผิด ที่ทำนาโดยใช้เครื่องมือ เพราะทำงานประจำด้วยเลยทำให้ไม่มีเวลา และแรงงานไม่พอ พี่น้องก็ให้กำลังใจเราทำตามเหตุตามปัจจัย ที่สำคัญใจไม่ทุกข์

อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ -รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *