ห้องเรียนอริยสัจ 4 ครั้งที่20 | ห้องเรียนวิชชาราม

รายงาน ห้องเรียน อริยสัจ 4 ครั้งที่20 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 20 ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 12:00 น. – 14:00 น.

รายงานข่าววันนี้บรรยากาศในห้องเรียนก็เต็มไปด้วยความเบิกบานใจ ดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา มีพี่น้องนักศึกษาทั้งที่อยู่ภูผาฟ้าน้ำ และจากทางบ้านทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจร่วมเรียนรู้ด้วยกัน โดยการเรียนออนไลน์ผ่านซูม วันนี้มีพี่น้องนักศึกษาได้นำเรื่องราว การใช้หลักอริยสัจ 4 มาแก้ทุกขอริยสัจของท่าน และได้ทำเป็นการบ้านมาส่งตรวจในห้องเรียน เพื่อเป็นการแบ่งปันและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ โดยมีนักศึกษาได้ลงชื่อไว้จำนวน ทั้งหมด 9 ท่าน แต่ด้วยเวลาที่จำกัดเพียง 2 ชั่วโมง จึงทำให้ได้ร่วมเรียนรู้จากพี่น้องนักศึกษา 4 ท่าน ดังนี้ค่ะ

ตรวจการบ้านวิชาอริยสัจ 4

1. คุณ นาลี วิไลสัก (จาก สปป.ลาว) เรื่อง : แม่อย่าเร่งหนูได้ไหม
เรื่องของท่านเป็นเรื่องความไม่ชอบใจ ที่มีคนมาบอกให้ทำในสิ่งที่ท่านยังไม่พร้อมที่จะทำ พอท่านจับอาการทุกข์ได้ท่านก็ได้นำเข้าหมู่ช่วยกันขจัดทุกขอริยสัจของท่านด้วยหลักอริยสัจ 4 จนสำเร็จ

2. คุณก้าน ไตรยสุทธิ์ (ใกล้พร ยายก้าน) เรื่อง : ไปยุ่งเรื่องของคนอื่น
ท่านเล่าว่าเรื่องของท่านเกิดขึ้นเพราะไปยุ่งเรื่องของคนอื่น ท่านก็สำนึกและได้เรียนรู้ว่าการไปยัดเยียดความคิดเห็นหรือเสนอดีต่อผู้อื่นด้วยอัตตา นำมาซึ่งความทุกข์ มีพี่น้องร่วมกันสังเคราะห์ด้วยความเมตตา

3. คุณพวงผกาโพธิ์กลาง (ทิพย์ พรเพียรพุทธ ) เรื่อง : อยากได้สุขลวง
เรื่องท่านอยากได้ดีดั่งใจหมาย พอไม่ได้ก็เป็นทุกข์ มีพี่น้องร่วมยินดีกับท่านที่ได้เห็นกิเลส แม้ว่าจะยังล้างได้ไม่หมด

4. คุณอุ้ย พลัฏฐ์ (อาอุ้ย) เรื่อง : ดีที่ไม่ได้พกปืน
เรื่องทุกข์ของท่านเกิดจากไม่ชอบใจคนขับรถตัดหน้า  ดีที่ไม่ได้พกปืนเหมือนสมัยก่อนโชคดีสมัยนี้ท่านพกศีล เรื่องของท่านมีพี่น้องให้ความสนใจร่วมวิพากย์หลายท่านและอาจารย์ได้เมตตาวิพากย์ด้วยค่ะ

ด้วยเวลาหมดก่อน การบ้านนักศึกษาวิชชารามที่ไม่ได้ตรวจในครั้งนี้ จะได้รวบรวมไปตรวจในครั้งต่อไปค่ะ และในช่วงท้าย คุรุพุทธพรฟ้า คุรุประจำวิชา อริยสัจ 4 ได้แจ้งว่าผลคะแนนการสอบกลางภาค วิชาอริยสัจ 4 ของนักศึกษาวิชชาราม โดยส่วนใหญ่ที่ได้เข้าร่วมสอบพร้อมร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยใช้ google form ไปแล้ว และทยอยสอบมาจนเสร็จสิ้นแล้วนั้น บัดนี้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามดูผลสอบได้ ในห้องไลน์ นักศึกษาวิชชาราม ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค 2564 ค่ะ

อนุโมทนากับพี่น้องนักศึกษาทุกท่านค่ะ

เจริญธรรมสำนึกดี
อรวิภา กริฟฟิธส์ (ผู้บันทึก )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *