Skip to content

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 14

รายงานข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน อริยสัจ 4 ครั้งที่ 14

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30-17.30 น.

บรรยากาศห้องเรียน นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาสนใจร่วมทำการบ้านทั้งหมด 30 ท่าน และมีนักศึกษาสนใจนำการบ้านของตัวท่านเองมาบำเพ็ญ ดังนี้

 1. คุณธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม) เรื่อง กิเลสตัวลึก
  ท่านมีอาการทุกข์ อึดอัด รำคาญ น้อยใจ เมื่อท่านเข้ามาฝึกลดละกิเลส อัตตาตัวตนอยู่ใน พวธ. ต้องมาใช้สิ่งของที่เป็นส่วนกลางร่วมกันเป็นสาธารณะโภคี มันรู้สึกเหมือนตัวเองต้องมาขอจากผู้อื่น แล้วมันรู้สึกเหมือนไม่มีศักดิ์ศรี มันเห็นตัวมานะถือดีของตัวเอง ที่จะไม่รับหรือเอาอะไรจากใคร โดยเฉพาะถ้าดูเหมือนท่านไม่ได้เต็มใจให้ มันจึงทำให้ท่านเกิดความรู้สึกนั้นขึ้นมา ท่านแก้อาการทุกข์ของท่านด้วย การหมั่นพิจารณาในโทษของการมีกิเลสว่าถ้ายังมีเขาอยู่ก็จะทำให้ท่านเกิดทุกข์ใจ ไม่แช่มชื่นใจอยู่ต่อไปได้เรื่อย ๆ พิจารณาจนเห็นความจริงตามความเป็นจริงทุกครั้งที่มีผัสสะมากระทบ จนเกิดความแจ่มแจ้งชัดเจนในใจจริง ๆ ว่าเขาเป็นเหตุให้เกิดความทกข์จริง พิจารณาซ้ำ ๆ จนกว่าความถือดีของเรามันจะจางคลาย เพราะเห็นว่ามันมีแต่นำทุกข์มาให้ไม่มีสุขเลย และยังเป็นเหตุให้ท่านเผลอไปเพ่งโทษคนอื่นซึ่งจะเป็นการสร้างวิบากร้ายให้ตัวเองไม่รู้จบด้วย จากนั้นพี่น้องก็ร่วมกันสังเคราะห์ว่า กิเลสมันมีหลายเหลี่ยมมุม ตื่นลึกแล้วแต่ใครยึดมั่นถือมั่นเหลี่ยมไหนมุมไหน แต่พอใช้หลักอริยสัจ 4 ก็สามารถล้างกิเลสได้เป็นลำดับจนทุกข์จางคลายหายไป
 2. คุณเพ็ญศรี มั่นประสิทธิ์ เรื่อง กลัวกังวลว่าส่งงานไม่ทัน
  เรื่องมีอยู่ว่าท่านทำงานเย็บผ้าแล้วลูกค้ามาเย็น ๆ แล้วว่าจะมารับในตอนเช้า ด้วยเวลาที่จำกัดท่านเกิดความรู้สึกกดดัน พอท่านจับอาการได้ ท่านพิจารณาเห็นความลวงของกิเลส จึงทำใจสบายไม่เร่งรีบตามที่กิเลสสั่ง ไม่เบียดเบียนตนเอง และพิจารณาเข้าใจวิบากกรรม ผลปรากฏว่าท่านทำงานเสร็จทันด้วยใจที่ไม่กังวล พี่น้องนักศึกษาต่างอนุโมทนาบุญกับท่าน
 3. คุณนมลชนก แก้วเกษ เรื่อง ใจที่ไม่เรียบร้อย
  ท่านเห็นสภาพครัวไม่สะอาด เกิดอาการไม่ชอบใจขึ้น เห็นใจที่ไม่เรียบร้อยของท่าน จึงได้หันมาเดินมรรคจัดการกับใจที่ไม่เรียบร้อยของท่าน พากเพียรฝึกอยู่กับความจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิตย์อย่างผาสุกให้ได้ และพิจารณาเรื่องกรรม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับล้วนเกิดจากการกระทำของตนเองทั้งนั้นยินดีรับ เต็มใจรับ รับเท่าไหร่หมดเท่านั้น
 4. คุณปุณยนุช ภูมิอมร เรื่อง ลังเลใจว่าตัวท่านเองหลุดพ้นหรือไม่
  ท่านเล่าว่าจับอาการทุกข์ไม่ได้ พี่น้องต่างช่วยเหลือท่านตามภูมิ มีเสนอให้ตั้งศีลขึ้นมา ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นพิษภัยที่ยังเลิกไม่ได้ก่อน เพื่อจับอาการทุกข์ที่เกิดขึ้น เมื่อกิเลสไม่ได้ดั่งใจ และคุรุพุทธพรฟ้าแนะนำ ให้เล่าประสบการณ์ที่เคยทุกข์ในอดีตมาเล่าก่อน ว่าท่านเคยทุกข์อย่างไร แก้ไขอย่างไรทุกข์จึงได้ลดลง ซึ่งท่านก็จะนำไปปฏิบัติ

คุรุบ่าวสุขแสงพุทธมีข้อเสนอว่า แม้เรายังเขียนออกมาไม่ได้ก็ให้มาเล่าสู่กันฟัง ไม่ว่าจะเป็นทุกข์เกี่ยวกับร่างกาย เหตุการณ์ ในห้องนักศึกษาชวนกันทำการบ้านเพื่อจะได้ช่วยเหลือกัน คุณเอ ใจพอแล้ว ได้กล่าวจบรายการด้วยสโลแกน ที่ว่า มาฝึกเล่า ฝึกเขียน การบ้าน อริยสัจ 4 กันเถอะ

อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ -รายงาน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *