สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 27

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 27

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00-15.30 น.

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้เต็มไปความเบิกบาน มีนักศึกษาเข้าร่วมบำเพ็ญออนไลน์ผ่านซูม จำนวนถึง 62 ท่านด้วยกัน ในช่วงแรก ดร. วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (คุรุพุทธพรฟ้า) ได้แจ้งผลการสอบ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ทำคะแนนได้ดี จำนวนนักศึกษาที่ร่วมเข้าสอบมากที่สุดอยู่ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ และนักศึกษาที่อยู่นอกพุทธสถานที่สอบมากที่สุดคือ นักศึกษาจากภาคใต้ สวนป่านาบุญ 2 เข้าสอบมากที่สุด รองลงมาคือ นักศึกษาจากภาคกลาง และจากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ การให้คะแนน วิชา อริยสัจ 4 ดังนี้

  • การนำเสนอตรวจการบ้าน อริยสัจ 4 60 เปอร์เซ็นต์
  • การสอบภาคทฤษฎี                           20 เปอร์เซ็นต์
  • การส่งการบ้านรายสัปดาห์                10 เปอร์เซ็นต์
  • การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน                    10 เปอร์เซ็นต์

จากนั้นคุณปิ่น คำเพียงเพชร ได้แจ้ง หลักการโหวตให้คะแนน สำหรับนักศึกษาที่มาเสนอการบ้านในชั้นเรียน ดังนี้

  1. ความเบิกบานระหว่างการนำเสนอ
  2. การนำเสนอที่กระชับ เข้าใจได้ง่าย
  3. การเขียนถูกต้องตามหัวข้อ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  4. การบ้านที่นำเสนอ สามารถปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้ตามลำดับ

วันนี้มีนักศึกษานำเสนอการบ้าน เพื่อบำเพ็ญทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

 1. คุนพลัฏฐ์ รัตนวชิรินทร์ (สวนป่านาบุญ 9) เรื่อง หนักใจลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้
  ท่านมีทุกข์เนื่องจากลูกค้าซื้อของแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน ติดอยู่อย่างนั้นมาหลายปีใจก็อยากได้เงินคืน แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร จึงได้นำเรื่องเข้ามาเพื่อปรึกษาหมู่ พี่น้องต่างร่วมกันสังเคราะห์ว่ามันไม่ใช่ของของเรา ถ้ามันเป็นของเราเขาต้องเอามาจ่าย แสดงว่าเวลานี้เราเป็นลูกหนี้ และมีพี่น้องหลายท่านก็มีประสบการณ์มีวิธีแก้อย่างเดียวคือเข้าใจเรื่องวิบากกรรม ว่าไม่มีอะไรที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมา
 2. คุณจิราภรณ์ ทองคู่ (ภูผาฟ้าน้ำ) เรื่อง เกลียดคนไม่ตรงต่อเวลา
  ท่านมีอาการขุ่นใจที่เพื่อนที่ทำงานร่วมกันไม่ตรงต่อเวลา แต่พอท่านจับอาการไม่พอใจได้ท่านก็ได้ ปัญญาว่าที่เราทุกข์อยู่ เราทำตัวเราเอง และท่านเองก็เข้าใจเรื่องกรรมของท่านว่าท่านเองก็เคยเป็นเช่นนี้มา โชคดีที่ท่านได้มาพบสัตบุรุษได้พบธรรมะที่ถูกตรงเลยทำให้ท่านได้ล้างทุกขอริยสัจของท่านได้
 3. คุณนาลี วิไลสัก (สปป. ลาว) เรื่อง พ่อป่วย
  การที่ท่านได้มาศึกษาธรรมะ ทำให้ท่านมีความเบิกบาน ทำใจได้ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ แม้แต่พ่อป่วยครั้งนี้ท่านก็เบิกบานร่าเริงได้ แต่กระนั้น กิเลสก็ได้มาให้ท่านทุกข์ใจเกิดระแวงว่าพ่อแม่และญาติพี่น้องจะเห็นว่าท่านเป็นคนอกตัญญู แต่ท่านก็ได้พิจารณาเรื่องกรรม ว่าท่านเคยชอบไปเพ่งโทษถือสาคนอื่นมาก่อน แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เกิดมาเพื่อให้ท่านได้ชดใช้กรรม เมื่อท่านได้พิจารณาอย่างนี้ท่านก็คลายทุกข์ใจลงได้
 4. คุณมาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม (สวนป่านาบุญ 7) เรื่อง คันหัวใจคนอื่นไม่เข้าใจ
  มีความทุกข์ใจจากการพูดของตัวเองที่ทำให้พี่น้องเข้าใจผิด เป็นความพลาดความพร่องของตัวเอง ท่านได้ล้างทุกข์ของท่านด้วยหลักอริยสัจ 4 มีพี่น้องร่วมสังเคราะห์และให้กำลังใจ คุณมาลินเล่าว่าการได้มาบำเพ็ญส่งการบ้านต่อหน้าพี่น้องหมู่ใหญ่ ทำให้ท่านสามารถก้าวข้ามพ้นความกลัว การพูดต่อหน้าคนหมู่มาก และการทำการบ้านอริยสัจ 4 ทำให้ท่านพ้นทุกข์ได้

ในช่วงท้ายคุณปิ่นได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจร่วมฝึกการทำการบ้าน อริยสัจ 4 ร่วมกันทุกวันพุธ และคุรุพุทธพรฟ้า ได้แจ้งนักศึกษาให้ทราบว่าเราอยู่ในช่วงเทอม 2 ของการศึกษา จากนั้นพิธีกรของเราจากกันด้วย สโลแกนพูดคุยภาษาโลกุตระ อริยสัจ 4

อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องนักศึกษาทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ : รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *