ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 13

รายงานข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน อริยสัจ 4 ครั้งที่ 13

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30-17.30 น.

บรรยากาศห้องเรียนนักศึกษา ชวนกันทำการบ้านก็เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาสนใจร่วมทำการบ้านทั้งหมด 24 ท่าน และมีนักศึกษาสนใจนำการบ้านของตัวท่านเองมาบำเพ็ญ ดังนี้

 1. คุณสมพงศ์ โขงรัมย์ เรื่อง รู้มากกิเลสมาก
  ท่านเล่าเรื่องทุกข์ใจของท่านว่า เวลาที่ท่านมีโอกาสร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องหมู่มิตรดี แล้วพี่น้องไม่แสดงความคิดเห็นหรือชี้ขุมทรัพย์ให้ท่าน ทำให้ท่านมีความกังวลใจ และประมาณการกระทำของตัวท่านเองไม่ถูก ว่าท่านทำได้เหมาะควรหรือไม่ พี่น้องและคุรุต่างช่วยกันสังเคราะห์ ชี้ขุมทรัพย์ให้ว่าอย่าใจร้อนในการปฏิบัติธรรม พิจารณาเห็นโทษภัยของความอยากที่เกินกว่าที่เป็นไปได้จริง เพราะมันจะเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเป็นแรงเหนี่ยวนำที่ไม่ดี เป็นวิบากร้ายแก่ตนเองและผู้อื่น อยากได้มาก ๆ ก็ทำชั่วได้ทุกเรื่อง พี่น้องต่างเป็นกำลังใจให้กับท่าน คุรุสุขแสงพุทธยังให้ความเห็นว่ากิเลสมันมีหลายเหลี่ยมหลายมุม ต้องค่อยตรวจสอบชอบ-ชัง มีอะไรมั้ยที่เรายังอยากยังยึดอยู่ พิจารณาโทษภัยของความยึดความอยาก พิจารณาในเรื่องกรรม ท่านก็น้อมรับไปพิจารณา
 2. คุณปุณยนุช ภูมิอมร เรื่องไม่ทุกข์
  ท่านเล่าว่าท่านเขียนการบ้านอริยสัจ 4 ไม่ได้เพราะท่านไม่ทุกข์หรือว่าท่านจับทุกข์ไม่ทัน เพราะมันเกิดขึ้นเร็วและลงเร็วมาก เพียงแค่ท่านพิจารณาว่าท่านไม่อยากเท่านั้นท่านก็หายทุกข์แล้ว พี่น้องพยายามช่วยท่าน พิจารณาตามหลักอริยสัจ 4 โดยคุณวิภาภรณ์ กอจรัญจิตต์ (เอ ใจพอแล้ว ) พิธีกรของเราได้ยกตัวอย่างของท่านเองเพื่อเป็นแนวทาง ในการใช้หลักอริยสัจ 4 ในการดับทุกข์ใจที่เกิดกับท่าน คุณปุณยานุชพอได้ฟังท่านก็เทียบเคียงได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านเอง ว่าท่านมีความไม่พอใจอยู่บ้าง เช่นท่านไม่พอใจพ่อบ้านชอบใช้ซอสปรุงรส และใส่ถั่วเยอะ ๆ แต่ท่านยึดว่าต้องปรุงด้วยเกลืออย่างเดียวและไม่ควรกินถั่วเกินวันละ 5 ช้อนแกง แต่ว่ากิเลสมันก็ลงเร็วจนท่านไม่รู้สึกทุกข์ เพียงท่านยอมว่าพ่อบ้านไม่ปรุงแบบที่ท่านชอบก็ได้ พี่น้องอนุโมทนาบุญกับท่าน

คุณเอ ใจพอแล้ว พิธีกรของเราได้กล่าวอำลากันด้วยบททบทวนธรรม ข้อที่ 133 อุปสรรคและปัญหา คือ ชีวิตชีวา ข้อที่ 99 ความยึดมั่นถือมั่น ทำให้ใจเป็นทุกข์จะมีวิบากร้ายมาทำลาย ทำให้สำเร็จช้า หรือสำเร็จเร็วแต่มีเรื่องร้าย เป็นบาปมีวิบากร้ายเจือผลไม่สมบูรณ์ จะสำเร็จความผาสุกทางจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมยั่งยืนที่สุด ทำให้เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณได้มากที่สุด ทำให้ตนหรือผู้อื่นทำชั่วได้ทุกเรื่อง และข้อที่ 100 ไม่ยึดมั่นถือมั่นทำให้ใจเป็นสุข จะมีวิบากดีมาช่วยทำให้สำเร็จได้เร็วเป็นบุญที่เต็มที่สุด ไม่มีวิบากร้ายเจือจะสำเร็จเร็วที่สุด ไม่เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณและเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อื่นทำสิ่งดีได้ทุกเรื่องเมื่อถึงเวลาอันควร เป็นบุญกุศลสูงสุด

อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ -รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 13”

 1. ด.ญ. จีระญาดา เรียนจันทร์

  25/7/2564
  ชื่อ ด.ญ.จีระญาดา เรียนจันทร์(โฟกัส) อายุ 10 ปี
  นักเรียนวิชชาราม ภาคสมทบ

  เรื่อง : กลัวจะตกบันได และกลัวจะตกมาทับแม่

  เหตุการณ์ : แม่ให้ขึ้นบันได เอาไม้กวาดไปปัดหยากไย่บนเพดานห้องน้ำ รู้สึกกลัวตกบันไดและกลัวจะตกมาทับแม่ที่นั่งซักผ้าอยู่ในห้องน้ำ

  ทุกข์ : กลัวจะตกบันไดและกลัวจะตกมาทับแม่

  สมุทัย : ชังที่ต้องขึ้นบันได ชอบที่ไม่ได้ขึ้นบันได

  นิโรธ : ไม่ชอบไม่ชังที่ต้องขึ้นบันได

  มรรค : ยอมรับวิบากที่เราเคยแกล้งพี่ โดยการไปเขย่าบันได ตอนที่พี่อยู่บนบันไดแล้วทำให้พี่กลัว รับแล้วก็หมดไป แล้วจึงขึ้นบันไดอย่างระมัดระวัง ผลทำให้เพดานห้องน้ำสะอาดไม่มีหยากไย่เกาะ