ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 11

รายงานข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน อริยสัจ 4 ครั้งที่ 11

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30-17.30 น.

ได้มีทีมคุรุและนักศึกษามาร่วมกันบำเพ็ญ ทำการบ้านอริยสัจ 4 พูดคุยภาษา โลกุตระ อริยสัจ 4 บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเบิกบานเช่นเคย วันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจส่งการบ้านมาร่วมบำเพ็ญทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อศึกษาเรียนรู้ดังนี้

  1. คุณสุรีนารถ ราชแป้น เรื่อง ส่งต่อให้ทีนะ
    เรื่องของท่านมีอยู่ว่าท่านได้รับจดหมายลูกโซ่จากเพื่อน ก็รู้สึกไม่ชอบใจเพราะเป็นไปในทางอบายมุข เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจึงเกิดทุกข์ใจ ไม่ชอบใจขึ้น เมื่อเห็นกิเลสท่านจึงพร้อมยอมรับใช้วิบาก ที่ท่านเคยทำมาส่งเสริมมา และพิจารณาโทษของความชอบชัง
  2. คุณนวลนภา ยุคันตพรพงษ์ เรื่อง โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายท่ามกลางหมู่มิตรดี
    เมื่อท่านต้องพรีเซ็นท์งานต่อหน้าหมู่กลุ่ม แต่ด้วยความบกพร่องทั้งปวงจึงทำให้ท่านเป็นทุกข์เกิดขึ้นมากมาย ทั้งโลกธรรมอัตตา ทั้งอยากได้ความเฟอร์เฟค แต่ก็ไม่สมใจอยาก แต่ท่านก็พยายามใช้ปํญญาต่อสู้กับกิเลส จนสามารถพรีเซ็นท์งานจนจบ
  3. นางสาวนิตยา สุเมธากุลวัฒน์ เรื่อง ไหนว่าเป็นคนดี
    ทุกข์ของท่านเกิดจากเห็นเพ่งโทษถือสาคนอื่น แต่ท่านก็ยังล้างไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็พากเพียรล้างอยู่ ท่านก็หมั่นพิจารณาโทษของความใจร้อนของท่าน ด้วยยินดีรับใช้วิบาก ท่านเล่าว่าทุกข์ของท่านลดลงกว่าแต่ก่อนมาก

จากนั้นนักศึกษาร่วมการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การกำจัดกิเลสของแต่ละท่าน คุรุบ่าวสุขแสงพุทธได้ร่วมสังเคราะห์ด้วย

อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ -รายงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *