สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 24

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 24

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00-15.30 น.

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้เต็มไปความเบิกบานยินดี ในช่วงแรก ดร. วรางคณา ไตยสุทธิ์ (คุรุพุทธพรฟ้า) ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ การให้คะแนน วิชา อริยสัจ 4 ดังนี้

 • การนำเสนอตรวจการบ้าน อริยสัจ 4 60 เปอร์เซ็นต์
 • การสอบ                                             20 เปอร์เซ็นต์
 • การส่งการบ้านรายสัปดาห์                10 เปอร์เซ็นต์
 • การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน                    10 เปอร์เซ็นต์

คุรุพุทธพรฟ้า กล่าวว่าในวิชา อริยสัจ 4 เราเน้นภาคปฏิบัติให้มาก ๆ จึงมีคะแนนในส่วนนี้มากกว่าส่วนอื่น ซึ่งคิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียว  นักศึกษาต่างให้ความสนใจส่งการบ้านเข้ามาตรวจในห้องเรียนกันอย่างมากมาย จนต้องใช้เสียงโหวตกันว่าผู้ชมต้องฟังเรื่องอะไรก่อนหลัง โดยมีนักศึกษาได้รับโอกาสในการบำเพ็ญตามลำดับดังนี้

 1. คุณจรูญ สุยะ(ชาติพุทธ) เรื่อง ใครดื้อ
  ทุกข์ของท่านเกิดจาก การอยากไปร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องหมู่มิตรดีที่ภูผา แต่ด้วยสถานการณ์ของโควิด ทำให้ท่านเกรงว่าจะเป็นการ ไม่ปลอดภัยต่อพี่น้องหมู่มิตรดี จึงตัดสินใจไม่ไป แต่ด้วยใจที่มันดื้อยังอยากอยู่จึงทำให้ท่านต้องใช้ศีลและปัญญามาชำระกิเลสโดยการใช้หลักอริยสัจ 4 ซึ่งก็ช่วยให้ท่านได้คลายทุกข์ของท่านลงได้
 2. คุณนปภา รัตนวงศา เรื่อง กินแน่นเกินเห็นกิเลส
  ทุกข์ของท่านเกิดจาก การกินที่อิ่มเกิน จนท่านเห็นทุกข์ชัดเจน ท่านได้พิจารณาโทษภัยจากความโลภที่เอามาเกินพอดีจนทำตนเองเดือดร้อนและเป็นแรงเหนี่ยวนำที่ไม่ดี จนทำให้ท่านเกิดละอายและเกรงกลัวต่อบาป ตั้งศีลสังวรระวังยิ่งขึ้น
 3. คุณอรวิภา กริฟฟิธส์ เรื่อง ถ้าต่อไม่จบ
  ทุกข์ของท่านเกิดจากอยากพูดเสนอดีแต่ไม่ได้พูดดังใจหมาย เลยขุ่นใจเล็กน้อย ท่านได้ใช้ อริยสัจ 4 มาล้างทุกข์ของท่านโดยพิจารณาโทษ ของความอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของ ๆ เรา และพิจารณาสุขลวงที่ได้จากการได้สมใจอยาก และได้พิจารณาเรื่องกรรม คุรุตรงพุทธ ได้ร่วมสังเคราะห์ว่า การที่เราพูดแม้จะดี แต่ผู้รับเขารับไม่ได้ก็เป็นการพูดเพ้อเจ้อ ก็เป็นอีกเหลี่ยมมุมที่จะนำมาพิจารณาเพิ่มเติมได้อีก
 4. คุณวิภาภรณ์ กอจรัญจิตต์(เอ ใจพอแล้ว) เรื่อง เอาภาระแบบใจไร้ทุกข์
  ทุกข์ของท่านเกิดจากร่างกายเหนื่อยล้าจากการงาน ทั้งงานส่วนตัวและงานบำเพ็ญกับหมู่มิตรดี เห็นกิเลสไม่อยากจะบำเพ็ญ ท่านได้ใช้ อริยสัจ 4 มาล้างตัวขี้เกียจทำดีของท่าน เพราะพิจารณาจริง ๆ มันก็ไม่ได้ฝืดฝืนเกินจนทำไม่ได้ ท่านได้พิจารณาโทษและประโยชน์ของการบำเพ็ญ พอท่านฝืนกิเลสได้ ไม่ทำตามมันคือมาบำเพ็ญกับหมู่มิตรดี กลับพบว่าท่านได้พลังเพิ่มขึ้น โชคดีที่ไม่เชื่อและทำตามกิเลส มีพี่น้องร่วมสังเคราะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราขี้เกียจมากขึ้นหรือลดลงอย่างไร อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน ให้ความคิดเห็นว่าก็เปรียบเทียบดู สภาวะก่อนที่มาบำเพ็ญกับหลังจากที่มาบำเพ็ญสภาวะต่างกันอย่างไร
 5. คุณปิ่น คำเพียงเพชร เรื่อง ตัดกิเลสถวายพ่อครู
  ภาคทบทวนธรรม ทุกข์ของท่านเกิดจากการติดละครสั้น จะเลิกหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้ แต่ครั้งนี้ท่านแน่วแน่เพราะต้องการปฏิบัติบูชาพ่อครู ท่านได้ใช้หลักอริยสัจ 4 พิจารณาทบทวนธรรมของท่าน พิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลส จนท่านเห็นความจางคลายของกิเลสลงอย่างน่าอัศจรรย์
 6. คุณพิมพ์พศินา สิทธิประเสริฐ เรื่อง ความเป็นอยู่ในครอบครัว
  เนื่องจากพ่อบ้านให้เงินหลานไปซื้อขนมมากินทำไม่สบาย ซึ่งท่านได้พยายามห้ามแต่ไม่เป็นผล ทุกข์อยากให้พ่อบ้านฟังความคิดเห็นของท่าน เมื่อทราบเหตุแห่งทุกข์แล้ว ท่านจึงได้พิจารณาล้างด้วยหลัก อริยสัจ 4 เข้าใจและเชื่อชัดเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง ท่านก็คลายทุกข์ของท่านได้

ก่อนจบรายการคุณปิ่น ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษามาทำการบ้านวิชา อริยสัจ 4 ร่วมกันในบ่ายวันพุธ เวลา 15.30-17.30 น และคุณแพรลายไม้ แจ้งว่าการบ้านวิชา ภาษาอังกฤษ ได้เปลี่ยนไปเป็นบ่ายวันอังคาร เวลา 14.00-16.00 น เราจากกันด้วยสโลแกนใหม่  พูดคุยภาษา โลกุตระ อริยสัจ 4 

อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องนักศึกษาทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ : รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *