ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 12

รายงานข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน อริยสัจ 4 ครั้งที่ 12

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30-17.30 น.

วันนี้ได้มีทีมคุรุและนักศึกษามาร่วมกันบำเพ็ญ ทำการบ้านอริยสัจ 4 พูดคุยภาษา โลกุตระ อริยสัจ 4 บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเบิกบานเช่นเคย มีนักศึกษาให้ความสนใจร่วมเป็นพลังและเรียนรู้ร่วมกันทางออนไลน์ผ่านซูม ทั้งหมด 25 ท่าน และมีนักศึกษาส่งการบ้านมาร่วมบำเพ็ญทั้งหมด 2 ท่าน เพื่อศึกษาเรียนรู้ดังนี้

  1. คุณชรินรัตน์ ชุมจีด (น้ำน้อมศีล) เรื่อง ขึ้นพูดลดกิเลส 
    ท่านเล่าว่า มีความกลัว มีความประหม่า ตื่นเต้นที่จะพูดต่อหน้าผู้คนเยอะๆที่เรากลัวเพราะเรายึดที่จะพูดออกมาดีๆ ไม่ตะกุกตะกัก คนฟังเข้าใจดีแล้วเราจะชอบใจสุขใจ และเมื่อกลัวประหม่าตื่นเต้นมากๆก็ทำให้พูดออกมาฟังยาก ตะกุกตะกักไปหมด จึงทำให้เราทุกข์ใจไม่ชอบใจ และท่านได้แก้ทุกข์ของท่านด้วยหลัก อริยสัจ 4 พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ ความวิปลาส ความไม่มีตัวตนของกิเลส ที่กำลังหลอกเรา ที่ทำให้เราทุกข์ใจอยู่ พิจารณาโทษของความยึดมั่นถือมั่นที่อยากให้เป็นดั่งใจหมาย อยากได้ เมื่อไม่ได้ก็ทุกข์ ทำให้เกิดอาการทางกาย คือ หัวใจเต้นแรง มือสั่น พูดตะกุกตะกัก อาการทางใจคือ กลัว กังวลใจ ประหม่า เพราะยึดว่าต้องดีต้องเป๊ะ พอท่านชัดเจนทุกข์ของท่านก็ลดลง พี่น้องนักศึกษาร่วมสังเคราะห์และอนุโมทนากับท่านที่ ก้าวพ้นความกลัวออกมาได้
  2. คุณนาลี วิไลสัก เรื่อง พ่อป่วย
    ท่านเล่าว่า ทุกข์ของท่านเกิดจากพ่อป่วย แต่เหตุการณ์พ่อป่วยท่านไม่ทุกข์เหมือนแต่ก่อน แต่ยังมีหน้าตาที่เบิกบานร่าเริง ทำให้ท่านรู้สึกระแวงว่าคนอื่นจะเข้าใจท่านผิด ว่าท่านไม่เป็นลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ ทำให้เกิดเป็นทุกข์ ท่านก็ได้แก้ทุกขอริยสัจของท่านด้วยการพิจารณา เรื่องวิบากกรรม เพราะท่านก็เป็นคนที่เคยเพ่งโทษถือสาผู้อื่นมาเช่นกัน ท่านก็ยินดีชดใช้วิบาก ใช้แล้วก็หมดไป พี่น้องนักศึกษาและคุรุต่างให้ความสนใจได้ร่วมกันสังเคราะห์ เรียนรู้ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนสภาวะที่แต่ละท่านมีต่อเหตุการณ์ที่ตนเองสูญเสียคนที่เรารัก หรือคนที่เรารักไม่สบาย

พี่น้องนักศึกษาต่างเบิกบานร่าเริงในธรรมและจากกันด้วย สโลแกน พูดคุยภาษาโลกุตระ อริยสัจ 4 

อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ -รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *