สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 23

รายงานข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 23 : เฉลยข้อสอบปลายภาคและสรุปคะแนนนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00-15.30 น.

ได้มีนักศึกษาร่วมบำเพ็ญมากกว่า 50 ท่าน ห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4  พูดคุยภาษาอาริยะ โลกุตระ อริยสัจ 4 บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยความเบิกบาน วันนี้ไม่มีตรวจการบ้าน แต่เป็นกิจกรรมภายหลังจากที่นักศึกษาได้มีการ สอบปลายภาคไปแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564เป็นต้นมา นักศึกษาที่เข้าร่วมสอบ 138 ท่านด้วยกัน และนัดหมายมาฟังเฉลยกันในวันนี้

เฉลยข้อสอบปลายภาคและสรุปคะแนน วิชา อริยสัจ 4

ดำเนินการโดย คุรุพุทธพรฟ้า-ดร. วรางคณา ไตรยสุทธิ์ คุรุประจำวิชา ในระหว่างเฉลยข้อสอบ คุรุได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างเปฺิดเผย [ติดตามชมวีดีโอ]

และในวันนี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน คุรุประจำวิชานี้อีกท่าน ได้ร่วมให้สัมมาทิฐิแก่นักศึกษาและคุรุประจำวิชา ด้วยว่า ยึดเมื่อไหร่ผิดหลักอริยสัจ 4 เลย เราไม่มีทางแพ้หรือชนะใครได้ และใครก็ไม่มีทางแพ้หรือชนะเราได้ ทุกชีวิตแพ้หรือชนะเพราะวิบากดีร้ายของตัวเองเท่านั้น ผลที่เกิดขึ้นก็คือผลวิบากดีร้ายของเราเท่านั้น แพ้หรือชนะเป็นความลวง ในโลกนี้ไม่มีสุขทุกข์อะไรเป็นความลวง สำคัญใจต้องไร้ทุกข์ จะไม่ทุกข์ถาวรได้ต้องไม่มีความอยาก อาจารย์กล่าวอีกว่าท่านพอใจผลการเรียนของนักศึกษา วิชา อริยสัจ 4 การเรียนลดกิเลส ที่คนโง่หวงแหนที่สุดในโลก
จากนั้นทีมคุรุประจำวิชานี้ได้สรุปกายสรุปใจ

อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องนักศึกษาทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ : รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.